Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Seminarium strategiczne poświęcone projektowaniu bezpiecznych i złożonych systemów oprogramowania i usług, Bruksela, Belgia

Dnia 16 października 2008 w Brukseli, Belgia, Europejskie Konsorcjum Badawcze ds. Informatyki i Matematyki (ERCIM) organizuje wspólnie z Komisją Europejską seminarium pt. "Projektowanie bezpiecznych i złożonych systemów oprogramowania i usług".

Seminarium ma na celu zebranie...

16 Października 2008 - 16 Października 2008
Belgia

Dnia 16 października 2008 w Brukseli, Belgia, Europejskie Konsorcjum Badawcze ds. Informatyki i Matematyki (ERCIM) organizuje wspólnie z Komisją Europejską seminarium pt. "Projektowanie bezpiecznych i złożonych systemów oprogramowania i usług".

Seminarium ma na celu zebranie razem zdobyczy wiedzy naukowej i branżowej w dziedzinie projektowania bezpiecznego oprogramowania i połączenie ich z najlepszymi praktykami istniejącymi w tym zakresie, aby podnieść wiarygodność tworzonych na tej podstawie systemów informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W trakcie seminarium uczestnicy będą:
- prezentować najnowsze osiągnięcia w kluczowych badaniach i inicjatywach rozwojowych w dziedzinie projektowania bezpiecznych i złożonych systemów oprogramowania i usług oraz budowania bezpieczeństwa na poziomie systemu TIK;
- zachęcać do dialogu pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami w celu promowania współpracy między obiema stronami;
- omawiać problematykę równowagi pomiędzy rygorystycznym podejściem naukowym, zmierzającym do opracowania systemu, którego bezpieczeństwo można udowodnić, a kosztami i korzyściami z tym związanymi;
- identyfikować najważniejsze problemy badawcze w tej dziedzinie, którymi należałoby się zająć przyszłości.

Udział wyłącznie na zaproszenie.Więcej informacji:
http://www.ercim.org/activity/strategic_seminar/

Aby wyrazić swoją chęć udziału, proszę kontaktować się z następującą osobą:
Prof. Dimitris Plexousakis
E-mail: dp@ics.forth.gr