Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejczycy pokonują przeszkody biurokratyczne w dziedzinie energii słonecznej

Europejczycy, zwłaszcza z regionów południowych, przedkładają korzystanie z energii słonecznej nad tradycyjne źródła oparte na oleju lub gazie. Przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną pozwala ograniczać koszty i pomaga chronić środowisko. Choć system wydaje się...
Europejczycy pokonują przeszkody biurokratyczne w dziedzinie energii słonecznej
Europejczycy, zwłaszcza z regionów południowych, przedkładają korzystanie z energii słonecznej nad tradycyjne źródła oparte na oleju lub gazie. Przetwarzanie światła słonecznego w energię elektryczną pozwala ograniczać koszty i pomaga chronić środowisko. Choć system wydaje się niezawodny, eksperci twierdzą, że występują problemy związane z montażem zaawansowanych systemów energii słonecznej. Zespół naukowców rozpoczął dochodzenie, aby wskazać źródło bolączki: biurokrację!

Fotowoltaika (PV), dziedzina badań nad technologią przetwarzania energii słonecznej bezpośrednio na elektryczną, cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno w Europie, jak i poza jej obszarem z uwagi na użyteczne właściwości tego odnawialnego źródła energii. Niemniej pomimo tego, iż jest to ważna technologia wytwarzania energii, biurokratyczne procedury utrudniają jej wykorzystywanie.

W ramach projektu PV LEGAL, współfinansowanego z programu unijnego Inteligentna Energia dla Europy, przeprowadzana jest analiza ograniczeń dotyczących montażu i łączenia energetycznych systemów PV. Dokładniej, partnerzy projektu sprawdzają, jak to możliwe, że montaż systemów PV może trwać od kilku tygodni do kilku lat w państwach członkowskich UE.

Partnerzy między innymi z Czech, Hiszpanii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch pracują pod kierunkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Energii Słonecznej (BSW-Solar) z siedzibą w Berlinie, natomiast prace w Wlk. Brytanii prowadzone są pod kierunkiem Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (REA). Zespół dąży do tego, aby na zakończenie projektu udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pokonać bariery regulacyjne na rynku dotyczące systemów PV i skrócić okres podłączania systemu PV do sieci energetycznej.

Początkowy etap projektu koncentruje się na stworzeniu kompleksowej bazy danych, która umożliwi inwestorom zainteresowanym systemami PV ocenę przeszkód biurokratycznych stojących na ich drodze. Strony zainteresowane, ustawodawcy i operatorzy sieci będą wykorzystywać bazę danych do prowadzania systematycznej analizy praktycznych doświadczeń związanych z biurokracją i przyłączaniem do sieci - problemami, które są głównymi hamulcami starań inwestorów. Eksperci są przekonani, że usunięcie tych barier znacznie pomoże nie tylko samej branży, ale także całej UE.

Najnowsze dane sugerują, że systemy słoneczne mogą do 2020 r. zaspokajać 12% całkowitego zapotrzebowania na energię w Europie. Niemniej liczby wskazują, że słabe wdrażanie tej technologii powoduje, iż zaledwie 1% (1,5 mln) gospodarstw domowych zasilanych jest tego typu energią elektryczną.

"REA ma przyjemność prowadzić te ważne prace na temat barier stających przed PV w Wlk. Brytanii" - wyjaśnia Stuart Pocock, kierownik działu Odnawialnych Źródeł Energii Dostępnych na Miejscu w REA. "Kiedy ustalone zostaną w przyszłym roku taryfy, przeprowadzimy w ramach projektu szczegółową analizę tego wszystkiego, co stoi na przeszkodzie niezakłóconemu funkcjonowaniu instalacji. Projekt przyniesie namacalne korzyści poprzez usprawnienie ram regulacyjnych i administracyjnych oraz pomoc w optymalizacji wdrażania technologii słonecznej PV."

W skład konsorcjum PV LEGAL wchodzą stowarzyszenia przedsiębiorstw PV, w tym Włoskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (Assosolare) i Greckie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Fotowoltaicznych (HELAPCO), jak również Europejskie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej (EPIA) i eclareon Management Consultants. Bułgaria, Czechy, Holandia i Portugalia reprezentowane są przez kontrahentów.

Źródło: Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę