Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-06

Article available in the following languages:

Według raportu instytutu WCB wzrasta roczna produkcja fotoogniw

Według raportu Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Europejskiej nastąpił znaczny wzrost w światowej produkcji fotoogniw. W 2008 roku produkcja światowa wzrosła w porównaniu z rokiem 2007 o 80%. W nowym raporcie na temat stanu rocznej produkcji fotoogniw uznano, że dzięk...

Według raportu Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji Europejskiej nastąpił znaczny wzrost w światowej produkcji fotoogniw. W 2008 roku produkcja światowa wzrosła w porównaniu z rokiem 2007 o 80%. W nowym raporcie na temat stanu rocznej produkcji fotoogniw uznano, że dzięki wzrostowi wytworzono 7,3 gigawata (GW) energii. Liczba wykorzystywanych w Europie ogniw słonecznych pozostaje w zgodzie z ogólną tendencją, chociaż wzrost jest wyraźnie wolniejszy niż w pozostałej części świata: liczba ta zwiększyła się trzykrotnie i wyniosła 4,8 GW. Znaczny wpływ miał na to rynek hiszpański, gdzie poziom energii wytwarzanej przez fotoogniwa wzrósł pięciokrotnie z poziomu 560 megawatów (MW) w 2007 roku do poziomu pomiędzy 2,5 i 2,7 GW w roku 2008. Głównym powodem było pomyślne wdrożenie kilku projektów w tej dziedzinie. Do pozostałych wiodących rynków fotoogniw zaliczają się Niemcy (1,5 GW), Stany Zjednoczone (342 MW), Korea Południowa (282 MW), Włochy (258 MW) oraz Japonia (230 MW). Pomimo podanych liczb sektor fotoogniw jest relatywnie małym rynkiem - łącznie stanowił około 0,35% europejskiego zużycia energii elektrycznej w 2008 roku. Z powodu kryzysu gospodarczego liczba inwestycji w odnawialne źródła energii oraz wydajność energetyczna uległy zmniejszeniu pod koniec 2008 roku (-23% w czwartym kwartale) i na początku 2009 roku (kolejne -47% w pierwszym kwartale). Jednak w drugim kwartale nastąpiło silne odbicie w porównaniu z początkiem 2009 roku, poziom inwestycji wzrósł o 83%. Produkcja ogniw słonecznych wzrosła w Europie z poziomu 1,1 GW do 1,9 GW. Europa znajduje się na drugim miejscu za Chinami, gdzie obecny roczny poziom energii produkowanej za pomocą ogniw słonecznych wynosi 2,4 GW. W raporcie uznano, że jest to wynik znacznego wkładu finansowego rządu chińskiego we wspieranie krajowego przemysłu odnawialnych źródeł energii. W raporcie stwierdzono, że chociaż w większości krajów grupy G20 zostały opracowane plany ożywienia gospodarki, których celem jest stymulacja inwestycji ekologicznych, plany te są "małoznaczące w porównaniu do zaproponowanego chińskiego planu rewitalizacji sektora energetycznego. Obecnie Chiny w dużym stopniu wspierają krajowy przemysł energii odnawialnej i jeśli nic się nie zmieni po zakończeniu kryzysu finansowego ich pozycja znacznie się umocni". Autor przewiduje, że w przypadku kontynuacji tej tendencji do roku 2012 w Chinach zostanie wyprodukowanych 32% modułów fotowoltaicznych. W ramach planów ożywienia gospodarki państwa grupy G20 przeznaczyły 135 mld euro na wspieranie inwestycji ekologicznych, z czego 25,2 mld euro przeznaczono na odnawialne źródła energii a 15,8 mld euro na badania i rozwój do roku 2013. Z drugiej strony w ramach chińskiego planu rewitalizacji sektora energetycznego przeznaczono 309 mld euro na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz 436 mld euro na inwestycje w inteligentne sieci energetyczne. Obecnie 85% modułów fotowoltaicznych produkowanych jest w oparciu o technologię krzemu krystalicznego. Jednakże na rynku wystąpił niedobór krzemu, co wywołało wzrost kosztów produkcji. W raporcie stwierdzono, że w związku z zastosowaniem najnowszych osiągnięć w dziedzinie gotowych linii produkcyjnych, które charakteryzują się mniejszą wydajnością, ale znacznie mniejszymi kosztami produkcji, udział rynkowy cienkowarstwowych ogniw słonecznych wynosi obecnie od 12 do 14%. W raporcie podkreślono, że "fotoogniwa są technologią kluczową w procesie odchodzenia od energetyki węglowej". "Zasoby naturalne niezbędne do produkcji ogniw słonecznych występują powszechnie w Europie i na całym świecie, więc żaden kraj nie uzyska monopolu w tej dziedzinie. W przyszłości niezależnie od przyczyn i tempa wzrostu cen ropy naftowej i energii tylko dzięki fotoogniwom i innym odnawialnym źródłom energii zostanie osiągnięta redukcja kosztów".

Powiązane artykuły