Skip to main content
European Commission logo print header

New eco-efficient and healthy professional espresso coffee machine

Prawa własności intelektualnej

"""MAQUINA DE CAFÉ"""

Numer wniosku/publikacji: 00 4539476
Data: 2017-12-07
Wnioskodawca/wnioskodawcy: IBERITAL DE RECAMBIOS SA

"""MAQUINA PARA LA ELABORACION DE CAFE"""

Numer wniosku/publikacji: 2017 31583/4
Data: 2017-12-22
Wnioskodawca/wnioskodawcy: IBERITAL DE RECAMBIOS SA

"""MAQUINA DE CAFÉ"""

Numer wniosku/publikacji: 2018 30161
Data: 2018-02-07
Wnioskodawca/wnioskodawcy: IBERITAL DE RECAMBIOS SA

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników