CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
CORDIS

Proto-Opto-Electro-Mechanical Hybrid Systems for Generation-Next Bionic Devices

Leistungen

Project website & logo

Project website with openrestricted access video and promotional material as well as project logo

Veröffentlichungen

Protocells: Milestones and Recent Advances

Autoren: Irep Gözen, Elif Senem Köksal, Inga Põldsalu, Lin Xue, Karolina Spustova, Esteban Pedrueza-Villalmanzo, Ruslan Ryskulov, Fanda Meng, and Aldo Jesorka
Veröffentlicht in: Small 2022, Ausgabe volume 18, issue 18, 2022, ISSN 1613-6829
Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
DOI: 10.1002/smll.202270091

Largely Pseudocapacitive Two-Dimensional Conjugated Metal–Organic Framework Anodes with Lowest Unoccupied Molecular Orbital Localized in Nickel-bis(dithiolene) Linkages

Autoren: Panpan Zhang, Mingchao Wang*, Yannan Liu, Yubin Fu, Mingming Gao, Gang Wang, Faxing Wang, Zhiyong Wang, Guangbo Chen, Sheng Yang, Youwen Liu, Renhao Dong, Minghao Yu*, Xing Lu, and Xinliang Feng*
Veröffentlicht in: Journal of the American Chemical Society, Ausgabe 145, 11, 6247–6256, 2023, ISSN 0002-7863
Herausgeber: American Chemical Society
DOI: 10.1021/jacs.2c12684

Viologen-Immobilized 2D Polymer Film Enabling Highly Efficient Electrochromic Device for Solar-Powered Smart Window

Autoren: Zhiyong Wang, Xiangkun Jia, Panpan Zhang, Yannan Liu, Haoyuan Qi, Peng Zhang, Ute Kaiser, Sebastian Reineke, Renhao Dong, Xinliang Feng
Veröffentlicht in: Advanced Materials, Ausgabe 34, 2106073, 2022, ISSN 1521-4095
Herausgeber: Wiley-VCH
DOI: 10.1002/adma.202106073

On-water surface synthesis of charged two-dimensional polymer single crystals via the irreversible Katritzky reaction

Autoren: Zhiyong Wang, Zhen Zhang, Haoyuan Qi, Andres Ortega-Guerrero, Lihuan Wang, Kun Xu, Mingchao Wang, SangWook Park, Felix Hennersdorf, Arezoo Dianat, Alexander Croy, Hartmut Komber, Gianaurelio Cuniberti, Jan J. Weigand, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng
Veröffentlicht in: Nature Synthesis, Ausgabe Nat. Synth. 1, 2021, Seite(n) 69–76, ISSN 2731-0582
Herausgeber: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s44160-021-00001-4

Surface-Modified Phthalocyanine-Based Two-Dimensional Conjugated Metal–Organic Framework Films for Polarity-Selective Chemiresistive Sensing

Autoren: M. Wang, Z. Zhang, H. Zhong, X. Huang, W. Li, M. Hambsch, P. Zhang, Z. Wang, P. St. Petkov, T. Heine, S. C. B. Mannsfeld, X. Feng, R. Dong
Veröffentlicht in: Angew. Chem. Int. Ed., Ausgabe 60, 2021, Seite(n) 18666, ISSN 1433-7851
Herausgeber: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1002/anie.202104461

A Thiophene Backbone Enables Two-Dimensional Poly(arylene vinylene)s with High Charge Carrier Mobility

Autoren: Yamei Liu, Heng Zhang, Dr. Hongde Yu, Dr. Zhongquan Liao, Dr. Silvia Paasch, Dr. Shunqi Xu, Dr. Ruyan Zhao, Prof. Eike Brunner, Prof. Mischa Bonn, Dr. Hai I. Wang, Prof. Thomas Heine, Dr. Mingchao Wang, Prof. Yiyong Mai, Prof. Xinliang Feng
Veröffentlicht in: Angewandte Chemie, Ausgabe Vol. 62, Ausgabe 35, 2023, Seite(n) e202305978, ISSN 1433-7851
Herausgeber: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1002/anie.202305978

Protocells: Milestones and Recent Advances

Autoren: Irep Gözen; Elif Senem Köksal; Inga Põldsalu; Lin Xue; Karolina Spustova; Esteban Pedrueza‐Villalmanzo; Ruslan Ryskulov; Fanda Meng; Aldo Jesorka
Veröffentlicht in: Small, Ausgabe Vol. 18, issue 18, 2022, ISSN 1613-6829
Herausgeber: John Wiley & Sons, Ltd
DOI: 10.1002/smll.202106624

Wavy Two-Dimensional Conjugated Metal–Organic Framework with Metallic Charge Transport

Autoren: Jianjun Zhang, Guojun Zhou, Hio-Ieng Un, Fulu Zheng, Kamil Jastrzembski, Mingchao Wang, Quanquan Guo, David Mücke, Haoyuan Qi, Yang Lu, Zhiyong Wang*, Yan Liang, Markus Löffler, Ute Kaiser, Thomas Frauenheim, Aurelio Mateo-Alonso, Zhehao Huang*, Henning Sirringhaus*, Xinliang Feng*, and Renhao Dong
Veröffentlicht in: J. Am. Chem. Soc., Ausgabe 145, 43, 2023, Seite(n) 23630–23638, ISSN 1520-5126
Herausgeber: American Chemical Society
DOI: 10.1021/jacs.3c07682

Colony-like Protocell Superstructures

Autoren: Chinmay Katke, Esteban Pedrueza-Villalmanzo, Karolina Spustova, Ruslan Ryskulov, C. Nadir Kaplan and Irep Gözen
Veröffentlicht in: ACS Nano, 2023, ISSN 1936-086X
Herausgeber: American Chemical Society
DOI: 10.1021/acsnano.2c08093

Precise tuning of interlayer electronic coupling in layered conductive metal-organic frameworks

Autoren: Yang Lu, Yingying Zhang, Chi-Yuan Yang, Sergio Revuelta, Haoyuan Qi, Chuanhui Huang, Wenlong Jin, Zichao Li, Victor Vega-Mayoral, Yannan Liu, Xing Huang, Darius Pohl, Miroslav Položij, Shengqiang Zhou, Enrique Cánovas, Thomas Heine, Simone Fabiano, Xinliang Feng & Renhao Dong
Veröffentlicht in: Nature Communications, Ausgabe Nat. Commun. 13, 2022, Seite(n) 7240, ISSN 2041-1723
Herausgeber: Nature Publishing Group
DOI: 10.1038/s41467-022-34820-6

A thienyl-benzodithiophene-based two-dimensional conjugated covalent organic framework for fast photothermal conversion

Autoren: Yamei Liu, Mingchao Wang, Changlin Dong, Hongde Yu, Yang Lu, Xing Huang, Silvia Paasch, Eike Brunner, Thomas Heine, Fang Song, Florian Auras, Fugui Xu, Yiyong Mai, Xinliang Feng
Veröffentlicht in: Journal of Polymer Science, Ausgabe Volume 61, Ausgabe 16, Special Ausgabe, 2023, Seite(n) 1843-1848, ISSN 2642-4169
Herausgeber: Wiley-VCH
DOI: 10.1002/pol.20230090

Platform Device For The Electrical Characterization Of Soap Films

Autoren: Carsten Habenicht, Hans Kleemann, Karl Leo, Aldo Jesorka, Esteban Pedrueza Villalmanzo, Anne-Laure Biance, Oriane Bonhomme, Samuel Albert, Sébastien Clément, Hisham Idriss, Sébastien Clément, Indraneel Sen
Veröffentlicht in: EUFOAM 2022 Conference, 2022
Herausgeber: EUFOAM 2022 Conference

THE DETECTION OF BACTERIAL VIABILITY - A PATH FOR SENSING DEVICES

Autoren: Catalina Stoica, Alina Roxana Banciu, Mihai Nita-Lazar
Veröffentlicht in: INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, E-SIMI 2021, 2021
Herausgeber: E-SIMI 2021
DOI: 10.21698/simi.2021.ab36

Suche nach OpenAIRE-Daten ...

Bei der Suche nach OpenAIRE-Daten ist ein Fehler aufgetreten

Es liegen keine Ergebnisse vor