Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-16

NEW APPROACHES IN EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND CONTROL OF ECHINOCOCCUS IN CHINA AND KENYA

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

CSC - Cost-sharing contracts

Koordynator

LIVERPOOL SCHOOL OF TROPICAL MEDICINE
Wkład UE
Brak danych
Koszt całkowity
Brak danych