Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Unijny projekt obiera kurs na badania arktycznego lodu morskiego

Jedyna w swoim rodzaju ekspedycja naukowa zmierza obecnie w kierunku Arktyki na pokładzie południowo-koreańskiego lodołamacza „Araon”. Celem wspólnej inicjatywy USA i Korei jest przeprowadzenie pomiarów parametrów atmosfery, lodu morskiego i oceanu za pomocą technologii opracowanej w ramach dofinansowanego ze środków UE projektu ICE-ARC.

Jedne z najbardziej niepokojących trendów środowiskowych związanych ze zmianą klimatu można zaobserwować w Arktyce. Region ociepla się dwa razy szybciej niż uśrednione tempo zmiany dla pozostałej części świata, a zasięg arktycznego lodu letniego osiągnął minimum wszech czasów w 2012 r., bowiem – jak zaobserwowano w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP) – skurczył się o 50% w porównaniu do średnich poziomów z lat 80. i 90. XX w. Zadanie postawione przed rozpoczętym w styczniu 2014 r. projektem ICE-ARC polega na lepszym poznaniu i ilościowym ujęciu wielorakich czynników stresu związanych z tymi zmianami, oceniając ich oddziaływanie klimatyczne, środowiskowe, gospodarcze i społeczne na skalę regionalną i globalną. Dwadzieścia jeden organizacji zaangażowanych w projekt ICE-ARC, koordynowany przez brytyjską Radę ds. Badań nad Środowiskiem Naturalnym, ma nadzieję osiągnąć ten ambitny cel za pomocą autonomicznych platform, które będą monitorować w opłacalny sposób około 26 parametrów. Już rozpoczęto rozmieszczanie autonomicznych platform ICE-ARC z lodołamacza „Araon”. Platformy bazują na dwóch technologiach: opuszczane boje SIESTA, które mierzą dynamikę lodu morskiego, oraz boje SATICE GPS. „Boja będzie w trybie ciągłym gromadzić dane GPS i inne dane geofizyczne (atmosferyczne, kriosferyczne i oceanograficzne) dryfując na tafli lodu morskiego” – poinformował Pedro Elosegui z CSIC, kierownik pierwszego pakietu roboczego. „Dane będą przesyłane strumieniowo za pośrednictwem łącza satelitarnego w sieci Iridium w czasie niemal rzeczywistym do centralnego komputera, gdzie poddane zostaną przetwarzaniu końcowemu”. Cenne dane będą wykorzystywane na dwa sposoby. Po pierwsze będą wprowadzane do modelu lód-ocean-atmosfera do przewidywania tempa i charakteru przyszłych zmian pokrywy lodowej, struktury oceanów i temperatury atmosferycznej. Następnie otrzymane prognozy zostaną wykorzystane w modelu do obliczania oddziaływania prognozowanych zmian fizycznych na regionalne i globalne systemy gospodarczo-społeczne. W ramach tych specyficznych prac, prowadzonych w trzecim pakiecie roboczym, naukowcy z Duńskiego Instytutu Meteorologicznego, przy wsparciu innuickich myśliwych z Grenlandii, obserwują lód morski, aby się przekonać, jak jego przeszłe i obecne zmiany wpływają na lokalne społeczności, ich zdolność do adaptacji i przetrwania. ICE-ARC to pierwszy tego typu projekt, który łączy model globalnego oddziaływania z fizycznym modelem klimatu, aby bezpośrednio oceniać oddziaływanie gospodarcze i przewidywane zdarzenia zmiany klimatu. Partnerzy projektu są przekonani, że dorobek projektu o wartości 12 mln EUR, który zakończy się w grudniu 2017 r., doprowadzi do pojawienia się efektywniejszych opcji strategiczno-zarządczych w reagowaniu człowieka na zmianę klimatu. Ma on również pomóc społecznościom w zabezpieczeniu zrównoważonych źródeł utrzymania, zgodnych z ich potrzebami kulturowymi.Więcej informacji: ICE-ARC http://www.ice-arc.eu/ Karta informacji o projekcie: http://cordis.europa.eu/project/rcn/110891_pl.html

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły