Skip to main content

Działy CORDIS

Wykorzystaj w pełni możliwości serwisu CORDIS

Aby móc korzystać z niektórych funkcji portalu CORDIS, takich jak subskrypcje magazynu Research*eu i broszur Results Pack, powiadomienia e-mail i CORDIS Wire, musisz posiadać konto w systemie EU Login.

W celu utworzenia nowego profilu w serwisie CORDIS po prostu zaloguj się przy pomocy swojego adresu e-mail i hasła, których używasz w EU Login.

Jeżeli Twój profil został założony, zanim CORDIS przeniósł się do systemu EU Login, i nadal używasz tego samego adresu e-mail, możesz się zalogować, korzystając z adresu e-mail i hasła do EU Login.

Jednak jeśli Twój adres e-mail używany w systemie EU Login jest inny niż ten zarejestrowany w serwisie CORDIS, stracisz możliwość dostępu do starego profilu CORDIS. Możesz utworzyć nowy profil lub skontaktować się z naszym punktem informacyjnym w celu zmiany adresu e-mail używanego w CORDIS.

Aby móc utworzyć nowy profil w serwisie CORDIS, musisz najpierw założyć konto w systemie EU Login

Jeżeli masz starszy profil CORDIS, użyj tego samego adresu e-mail do utworzenia konta w systemie EU Login, dzięki czemu będziesz mieć nadal dostęp do swojego profilu i działów portalu CORDIS.

Konto EU Login pozwoli Ci także na logowanie się na innych unijnych stronach, takich jak portal finansowania i zamówień publicznych czy strona dotycząca publikacji UE

Te informacje są przechowywane w systemie EU Login i można je zmienić za pośrednictwem konta EU Login.

Za każdym razem gdy logujesz się do CORDIS, Twój adres e-mail oraz imię i nazwisko są pobierane z systemu EU Login. Aby zmiany wprowadzone na koncie CORDIS stały się od razu widoczne, musisz się wylogować i zalogować ponownie.

Informacje na temat innych kwestii dotyczących konta możesz znaleźć na stronach pomocy systemu EU Login (lub w przypadku użytkowników będących pracownikami Komisji Europejskiej na stronie pomocy).

Aplikacja Wire umożliwia zarejestrowanym użytkownikom publikowanie w dziale Wiadomości artykułów poświęconych finansowanym przez UE badaniom i powiązanych z projektami przedstawionymi w serwisie CORDIS. Przed publikacją wszystkie artykuły są moderowane przez redaktorów CORDIS.

Aby skorzystać z tej bezpłatnej usługi, należy zaznaczyć pole wyboru „Dostawca treści Wire” w sekcji Moje konto, co umożliwi dostęp do przestrzeni roboczej Wire.

W procesie wydawniczym artykuły przechodzą następujące etapy:

  • Szkic: dostawca treści przygotował artykuł, który może być nadal edytowany i przeglądany przed zgłoszeniem do publikacji.
  • Zgłoszone: dostawca treści przesłał artykuł i jest on recenzowany przez moderatora CORDIS.
  • Opublikowane: moderator zaakceptował artykuł i jest on dostępny online na stronie CORDIS.
  • Do korekty: moderator poprosił dostawcę treści o wprowadzenie zmian w artykule, który może następnie zostać ponownie przesłany do moderacji.

Dostawca treści jest informowany drogą mailową o opublikowaniu lub konieczności skorygowania artykułu. Dostawcy treści mogą sami aktualizować opublikowane przez siebie artykuły, ustawiając ich stan na Do korekty i ponownie zgłaszając zaktualizowany artykuł do publikacji.

Moderator CORDIS Wire powinien odpowiedzieć na zgłoszenie w ciągu dwóch dni roboczych. W rozsądnych granicach można zgłaszać dowolną liczbę publikacji, a odmowa przyjęcia artykułu nie oznacza, że uczestnik nie może zgłaszać innych artykułów.

Szczególnie chętnie przyjmujemy artykuły poświęcone projektom finansowanym przez UE ze środków programu „Horyzont 2020” i 7PR. Możemy przyjmować do publikacji również aktualne i warte uwagi informacje, które są bezpośrednio związane z badaniami i innowacjami w UE.

Treści, które nie spełniają poniższych kryteriów, będą odrzucane:

  • tematy niezwiązane z europejskimi badaniami lub innowacjami
  • reklamy
  • informacje interesujące bardzo wąską grupę odbiorców
  • informacje rozmyślnie nieścisłe lub naruszające prawa autorskie
  • treści oszczercze lub obraźliwe

Zastrzegamy sobie prawo do edycji zgłoszeń pod kątem błędów gramatycznych i ortograficznych oraz do nadania w razie potrzeby kategorii tematycznych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie serwisu, ale nie gwarantujemy poziomu jego sprawności. Wyklucza się jakiekolwiek rekompensaty z tytułu przerwy w jego działaniu i związanych z tym strat oraz wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnych strat spowodowanych nieuczciwym wykorzystaniem serwisu.

Możesz zamówić subskrypcję nowych publikacji i artykułów w serwisie CORDIS w formie cyfrowej (powiadomienia e-mail) lub drukowanej (wysyłka pocztą).

Magazyn Research*eu ukazuje się 10 razy w roku. Jego wydanie internetowe jest dostępne w sześciu językach, a drukowane w języku angielskim. Abonentom wydania drukowanego wysyłamy każdy numer bezpłatnie, niezależnie od tego, w którym kraju mieszkają.

Subskrypcja tematycznych broszur CORDIS Results Pack jest powiązana z dziedzinami, którymi się interesujesz. Każdą broszurę Results Pack, która jest poświęcona wybranej przez Ciebie dziedzinie, wysyłamy do Ciebie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Subskrypcja e-mail serwisów Wyniki w skrócie, Wiadomości oraz Wydarzenia także obejmuje artykuły dotyczące wybranej dziedziny.

Możesz zapisać zapytanie bezpośrednio na stronie wyszukiwania oraz włączyć powiadomienia, aby raz w tygodniu otrzymywać wiadomość e-mail z informacją o nowych lub zaktualizowanych treściach opublikowanych w serwisie CORDIS, które pasują do Twojego zapytania. Możesz też skorzystać z kanału RSS dla zapisanego wyszukiwania. Podsumowanie Twoich zapytań i powiadomień jest dostępne w sekcji .

W sekcji Moje subskrypcje możesz ustawić powiadomienia e-mail o publikacjach i artykułach na temat projektów UE dotyczących Twoich obszarów zainteresowań.

Kanały RSS umożliwiają pozostawanie na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami w serwisie CORDIS za pośrednictwem czytnika lub agregatora RSS na różnych urządzeniach. Wyniki wyszukiwania są dostępne także w formacie RSS.

CORDIS posiada jedną usługę wyszukiwania, oferującą szereg prostych i bardziej zaawansowanych funkcji.

Można wyszukiwać według terminów (słów) i łączyć je z filtrami, które mają zastosowanie do wszystkich lub niektórych zbiorów treści. „Edytowanie zapytania” pozwala na korzystanie z zaawansowanej składni wyszukiwania, w tym operatorów logicznych (ORAZ, LUB, NIE).

Wyniki wyszukiwania mogą być sortowane, zapisywane jako zapytanie dla powiadomień e-mail lub kanałów RSS, pobierane w formacie XML lub CSV lub dodawane do broszury PDF.

Unia Europejska zachęca do ponownego wykorzystywania informacji publicznych, a serwis CORDIS dostarcza swoje dane w wielu bezpłatnych, otwartych i nadających się do odczytu maszynowego formatach, z zastrzeżeniem warunków dotyczących praw autorskich.

Zbiory danych dotyczące wszystkich projektów w ramach każdego programu ramowego można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE wraz z powiązanymi z nimi danymi referencyjnymi. Zbiorcze pobieranie jest dostępne w formatach XML, CSV i XLS.

Można również ponownie wykorzystać dane bezpośrednio z serwisu CORDIS poprzez kanały RSS lub wyniki wyszukiwania w formacie XML lub CSV.

W przypadku innych potrzeb w zakresie danych, jak np. niestandardowe wyodrębnienie lub konkretne pytania, należy skontaktować się z punktem informacyjnym CORDIS.

Znajdź starsze strony internetowe i publikacje CORDIS, począwszy od czasu publikacji pierwszej strony CORDIS w 1994 roku.