European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

CORDIS Express: badania na rzecz poprawy zdrowia niemowląt

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest projektom badawczym prowadzonym w całej UE, które koncentrują się na poszukiwaniu sposobów poprawy opieki nad kobietami ciężarnymi i ich dziećmi oraz na pogłębianiu wiedzy w tym zakresie.

Rok rocznie ponad 5 milionów kobiet w krajach europejskich rodzi dziecko. Każdy z tych noworodków zasługuje na jak najlepszy start w życie, ale niestety umieralność i zachorowalność dzieci w okresie okołoporodowym – ciąża, poród i czas po porodzie – nadal pozostają przedmiotem poważnej troski w Europie. Według danych gromadzonych w ramach projektu EURO-PERISTAT, który ma na celu monitorowanie i ewaluację stanu zdrowia matek i dzieci, w 2010 r. wskaźnik umieralności niemowląt osiągnął 2,3 na 1 000 żywych urodzeń w Islandii, 5,5 – na Malcie, 5,7 – na Łotwie i 9,8 – w Rumunii. Na szczęście postępy w badaniach naukowych i opiece przynoszą owoce. EURO-PERISTAT odnotował spadek umieralności płodów, noworodków i niemowląt w całej Europie w latach 2004-2010. Udoskonalony sprzęt i pogłębiona wiedza pomogły tysiącom wcześniaków przeżyć pierwsze godziny i dni. Inne dzieci rodzą się ze schorzeniami wymagającymi specjalistycznej opieki. Według danych EURO-PERISTAT, w czasie pierwszej dekady XXI w. nastąpił niewielki spadek liczby przypadków niechromosomalnych wad rozwojowych, takich jak wady cewy nerwowej czy wrodzone wady serca, ale jednocześnie wzrost prewalencji niektórych wrodzonych wad, między innymi zespołu Downa i wytrzewienia. Noworodki są także zagrożone całym spektrum powikłań w pierwszych godzinach i dniach swojego życia. Około jeden noworodek na dziesięć wymaga specjalistycznej opieki ze względu na przedwczesny poród lub inne powikłania, a praktyki leczenia mogą polegać na bolesnych i stresujących procedurach. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest niektórym z dofinansowanych ze środków unijnych projektów, które wnoszą wkład w poprawę leczenia kobiet w ciąży i niemowląt. - Niemowlęta objęte projektem IMPROVED pomagają uporać się ze stanem przedrzucawkowym - New treatments for babies born with low blood pressure - Clean environment link to diabetes offers vaccine hope - Poznać geny odpowiedzialne za stan przedrzucawkowy - Europejska próba poprawy opieki zdrowotnej dla wcześniaków - Modelowanie systemów do celów diagnostyki i terapii nowotworów zarodkowych

Kraje

Belgia