European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: Badania nad nowotworami w centrum uwagi

Bieżące wydanie CORDIS Express poświęcone jest najnowszym projektom, wiadomościom i wydarzeniom, których przedmiotem są badania naukowe nad rakiem.

Statystyki dotyczące nowotworów w Europie są bezwzględne: według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) schorzenia onkologiczne są odpowiedzialne za 20% zgonów w Regionie Europejskim. Przy ponad 3 milionach nowych przypadków i 1,7 miliona zgonów każdego roku, rak stanowi najpoważniejszą przyczynę zgonów i chorobowości w Europie zaraz za chorobami układu krążenia. Przeważającej części z nas nie trzeba nawet o tym przekonywać statystykami. Większość obywateli Europy miała styczność z nowotworem, czy to przez przyjaciół, rodzinę czy też własne doświadczenia. Wiemy, że rak nie przebiera i może mieć druzgocące skutki. Mamy również świadomość, że w wielu sytuacjach raka można uniknąć, a wczesne wykrycie znacząco podnosi szanse na wyleczenie. Zdaniem WHO wiemy już wystarczająco dużo o przyczynach, aby móc zapobiegać co najmniej jednej trzeciej wszystkich przypadków raka, a niektóre z najczęstszych jego rodzajów – w tym raka piersi, jelita grubego i szyjki macicy – można leczyć, jeżeli problem zostanie wcześnie wykryty. Ta wiedza jest wynikiem intensywnych badań naukowych, które pomogły w stworzeniu skutecznych terapii antynowotworowych. Program „Horyzont 2020” wspiera nowo inicjowane prace w ramach wyzwania „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”. Badania i prace innowacyjne wspierane w ramach tego zaproszenia mają na celu między innymi pogłębienie naszej wiedzy o przyczynach i mechanizmach leżących u podstaw tej choroby, a także w zwiększenie naszych możliwości monitorowania zdrowia oraz prowadzenia profilaktyki chorób, wykrywania ich i leczenia. Programy badawcze nie tylko usprawnią wykrywanie i leczenie, ale także znajdą swoje odzwierciedlenie w polityce zdrowotnej. Niedawno powołana przez UE grupa ekspertów ds. kontroli nowotworów zamierza korzystać z wyników tego rodzaju badań, aby pomagać Komisji w opracowywaniu instrumentów i aktów prawnych, wytycznych oraz zaleceń w zakresie walki z rakiem. Bieżące wydanie CORDIS Express poświęcone jest najnowszym projektom badawczym, wiadomościom i wydarzeniom, których przedmiotem są przyczyny nowotworów, ich wykrywanie i leczenie. - Krok naprzód w spersonalizowanej terapii celowanej nowotworów - Wyniki badań przynoszą nowe informacje o strukturze genetycznej raka nerki - New test for sexually transmitted virus could reduce cancer risks (w języku angielskim) - New stent to help lung cancer victims breathe easier (w języku angielskim) - Konferencja EACR nt. radiobiologii i raka - Monitorowanie dalszego życia pacjentów wyleczonych z nowotworów - Multifunctional Nanotechnology for selective detection and Treatment of cancer (w języku angielskim)

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły