CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: Trzy zespoły europejskie prezentują postępy w robotyce reagowania kryzysowego od czasu katastrofy w Fukushimie

Trzy europejskie zespoły – w tym dofinansowany ze środków unijnych WALK-MAN – zaprezentują światu w dniach 5-6 czerwca swoje roboty reagowania kryzysowego podczas finałów DARPA Robotics Challenge (DRC). Znalazły się w gronie 25 zespołów prezentujących postępy robotyki od czasu katastrofy w Fukushimie oraz przeszkody, które nadal wymagają pokonania.

Zawody organizowane w Kalifornii, USA, przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA) dają mieszanym zespołom ludzi i robotów z całego świata możliwość zademonstrowania zdolności, które pozwolą nieść pomoc w czasie przyszłych katastrof naturalnych i tych spowodowanych działalnością człowieka. Według »Scientific American« zawody mają na celu udowodnienie, że roboty są w stanie przejąć inicjatywę w sytuacjach reagowania kryzysowego w taki sposób, w jaki nie potrafiły tego zrobić po katastrofie nuklearnej w 2011 r. w Fukushimie. Aby zakwalifikować się do finałów DRC, zespoły muszą przedstawić filmy wideo z udanego wykonania pięciu prostych zadań: włączenie awaryjnego przełącznika odcinającego, podniesienie się z pozycji leżącej na brzuchu, pokonanie dziesięciu metrów bez upadku, przejście przez przegrodę i obrócenie zaworu o 360 stopni. Po udanym przejściu tej rundy, reprezentujący Włochy zespół WALK-MAN oraz zespoły Hector Darmstadt i NimbRo Rescue, reprezentujące Niemcy, znajdą się pośród konkurentów stających w szranki z zespołami z Chin, Japonii, Korei Południowej i USA, rywalizującymi o nagrody o wartości 3,5 mln USD (3,1 mln EUR) oraz zainspirowanie przyszłych postępów w dziedzinie robotyki. Ograniczenia robotów reagowania kryzysowego – dotyczące między innymi relacji mobilności do poziomu autonomii – powodowały, że mogły one pełnić jedynie „marginalną” rolę w niektórych sytuacjach kryzysowych w przeszłości. »Scientific American« zauważa: „Cztery lata temu w Japonii okazało się to aż nazbyt oczywiste, kiedy skierowano niewielki szwadron robotów do pomocy pracownikom w zdewastowanej elektrowni jądrowej Daiichi w Fukushimie. Maszyny spędziły znaczną część czasu z boku, podczas gdy ludzie wykonywali większość niebezpiecznych prac”. Doświadczenie z Fukushimy posłużyło społeczności robotycznej za krzywą uczenia się. Stało się jasne, że w sytuacjach takich jak ta roboty potrzebują – między innymi – osłony przed promieniowaniem, aby zapewnić ciągłość komunikacji. »Scientific American« wskazuje, że: „Roboty firmy iRobot i Honeywell – opracowane z wykorzystaniem funduszy DARPA – ostatecznie pomogły w ocenie niektórych uszkodzeń i oczyszczaniu – niektóre nadal pracują w Fukushimie – jednak miały ograniczone zastosowanie w sytuacji kryzysowej, kiedy w zakładzie było najbardziej niebezpiecznie”. W rozmowie z »Scientific American«, Gill Pratt – menadżer zawodów w programie DARPA – stwierdził: „Fukushima była ogromną inspiracją dla nas, gdyż nie wiemy, jaka będzie kolejna katastrofa, ale wiemy, że musimy opracować technologię, która pomoże nam radzić sobie z tego typu katastrofami”. Zespoły DARPA postrzegają wysoki poziom zainteresowania międzynarodowego zawodami jako dowód znaczenia robotów w sytuacjach reagowania kryzysowego. Pratt dodaje: „Zróżnicowanie uczestników wskazuje nie tylko na ogólne zainteresowanie robotyką, ale również na priorytetowe traktowanie przez wiele rządów dalszych prac nad rozwojem technologii robotycznej. (…) Z niecierpliwością oczekujemy, żeby zobaczyć, jak zespoły zapewniły odporność swoich robotów na upadki, strategiczne zarządzanie zasilaniem z akumulatora i częściową autonomię, która wystarczy do wykonania trudnych zadań mimo celowego zakłócania przez DARPA łączy komunikacyjnych między robotami a operatorami”. Więcej informacji: http://www.darpa.mil/NewsEvents/Releases/2015/03/05.aspx - WALK-MAN wysoko ustawia poprzeczkę przed finałem DARPA Robotics Challenge

Kraje

Chiny, Niemcy, Włochy, Japonia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone