CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Nowe materiały na bazie biokompozytów obniżają o 50% energię wbudowaną

Partnerzy projektu BIOBUILD opracowali nowe struktury biokompozytowe, których produkcja pochłania mniej energii w porównaniu do powszechnie stosowanych zastępników. Nowy materiał, którego trwałość wynosi 40 lat, nie generuje dodatkowych kosztów po stronie producentów.

Efektywność energetyczna budynków zazwyczaj wiąże się z obniżonym zużyciem energii na etapie użytkowania – co jest jednym z głównych celów pakietu klimatyczno-energetycznego UE. Jednak energia potrzebna do powstania tych budynków, nazywana również energią wbudowaną, jest równie ważna dla oceny ich oddziaływania na środowisko. Odpowiada tak naprawdę za około 35% śladu węglowego budynku. Obniżenie zużycia tej energii – od wydobycia po przetwarzanie zasobów, produkcję i transport – było zasadniczym przedmiotem zainteresowania projektu BIOBUILD. Partnerzy zakończonego w maju 2015 r. projektu opracowali nowe materiały biokompozytowe, które pozwalają obniżyć energię wbudowaną elewacji budynku, konstrukcji nośnej i wewnętrznych ścian działowych o co najmniej 50% w porównaniu do najnowszych materiałów – a wszystko to bez podnoszenia kosztów. Dorobek projektu spotkał się z uznaniem na tegorocznej konferencji JEC Europe Innovation Awards, w czasie której nowa elewacja BIOBUILD zdobyła nagrodę dla najbardziej innowacyjnego produktu w sektorze budowlanym. „Ten produkt przesuwa granice zarówno elewacji, jak i inżynierii materiałowej w stronę nowych celów poprzez wykorzystanie biokompozytów w wyjątkowo wymagającym sektorze budowlanym. Swoboda projektowania, jaką dają biokompozyty, może wywrzeć silny wpływ na wygląd budynków” – stwierdził Guglielmo Carra, kierownik pionu projektowego BIOBUILD z Arup Berlin; jednego z 13 partnerów projektu, pracujących pod kierunkiem NetComposites ze Zjednoczonego Królestwa. Panele elewacyjne, które mogą zastąpić tradycyjne materiały budowlane, w tym aluminium, stal, cegłę i beton, są zbudowane z dwóch laminatów biokompozytowych uzyskanych za pomocą procesu produkcji w otwartych formach. Dwa laminaty są wykonane z impregnowanych biopoliestrem lnianych diagonali (o splocie skośnym) Biotex o charakterystycznym wyglądzie: laminat zewnętrzny ma wyraźną powłokę, która uwidacznia naturalną tkaninę, podczas gdy wewnętrzny jest pomalowany na biało. Zespół podkreśla, że do wyboru jest wiele kolorów powłok i wykończeń powierzchni, odpowiednio do wymagań architekta. Między dwoma laminatami znajduje się materiał poprawiający akustykę i fizyczne parametry izolacyjne panelu. Grubość może być różna, więc panele mogą być wykorzystywane w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, podobnie jak inne produkty opracowane w ramach BIOBUILD, takie jak ścianki działowe i zestawy do sufitów podwieszanych. Podejście oparte na cyklu eksploatacji Zespół projektowy zauważa, że ich nowe materiały biokompozytowe zapewniają lepsze zrównoważenie środowiskowe w porównaniu do referencyjnych rozwiązań materiałowych, takich jak tradycyjne kompozyty ze szkła i włókna węglowego, wyróżniając się jednocześnie trwałością rzędu 40 lat. Wszystkie części produktów BIOBUILD zostały zaprojektowane zgodnie z podejściem „od kołyski do kołyski”, dzięki czemu mogą być z łatwością oddzielone od innych na koniec okresu eksploatacji i poddane utylizacji lub wykorzystane ponownie. Projekt BIOBUILD został dofinansowany ze środków UE na kwotę 7,5 mln EUR. Mimo iż prace nad nim zakończyły się, nadal planowane są pewne działania upowszechniające, o których informacje zostaną zamieszczone w witrynie projektu. Więcej informacji: BIOBUILD http://biobuildproject.eu/

Kraje

Zjednoczone Królestwo