European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Dlaczego transfer pomysłów na zrównoważony transport to zwycięska koncepcja

Partnerzy nagrodzonego projektu TIDE zgromadzili miasta i regiony, aby dzielić się rozwiązaniami w zakresie zrównoważonej mobilności.

Dofinansowany ze środków UE projekt TIDE, którego celem jest zaznajomienie miast z nowymi technologiami zrównoważonego transportu, został ostatnio uhonorowany nagrodą EPOMM 2015 (European Platform on Mobility Management) za najlepszy transfer polityki na skalę międzynarodową. Szczególne uznanie zyskały miasta Groningen w Holandii i Donostia/San Sebastian w Hiszpanii za współpracę nad propagowaniem parkingów dla rowerzystów. Mimo iż w Donostii/San Sebastian rozwija się kultura jazdy na rowerze, miasto przez całe lata cierpiało na brak infrastruktury parkingowej. Mieszkańcy byli zmuszeni pozostawiać swoje rowery na ulicy, co powodowało zatory i ograniczało przestrzeń w zatłoczonym starym mieście. Partnerzy projektu TIDE (Transport innovation deployment for Europe) wskazali Groningen jako przykład dobrych praktyk w tym zakresie i przystąpili do przygotowywania transferu pomysłów. Zorganizowali spotkania między miastami – przedstawiciele Donostii/San Sebastian zwiedzali Groningen i wzięli udział w sesjach szkoleniowych. To jeden z przykładów, jak trzyletni projekt, którego zakończenie zaplanowano na wrzesień 2015 r., pomaga w przekształcaniu transportu miejskiego poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami i technologiami. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2012 r. od wyboru koncepcji mobilności uznanych za najbardziej obiecujące, aby później przejść do opracowania i publikacji wytycznych wdrożeniowych i metodologii transferu. Partnerzy ogłosili następnie otwarte zaproszenie do składania wniosków, w ramach którego wyselekcjonowano 10 miast zainteresowanych rozwijaniem niektórych z tych innowacji. Naukowcy z TIDE doradzali miastom w zakresie kosztów i korzyści oraz kwestii związanych z oddziaływaniem. Na potrzeby tych miast powstały plany działania, a przedstawiciele ponad 50 kolejnych miast przejdą szkolenia w zakresie stosowania metodologii TIDE. Reading w Zjednoczonym Królestwie to czołowe miasto w ramach projektu TIDE pod względem zaawansowanej sieci i zarządzania ruchem na potrzeby informacji dla podróżnych. Rada gminy Reading ogłosiła dwutygodniowy konkurs w celu wyłonienia projektantów aplikacji zainteresowanych stworzeniem aplikacji dla podróżnych, które umożliwiałyby osobom mieszkającym na terenie gminy i w jej okolicach otrzymywanie na telefon natychmiastowych informacji na temat podróży i transportu. Zwycięski wniosek został złożony przez lokalny zespół, który zaproponował koncepcję dostarczania informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Aby zadbać o wywieranie przez TIDE zrównoważonego oddziaływania długo po zakończeniu projektu, powstał innowacyjny zestaw narzędzi obejmujący 15 działań w dziedzinie transportu. Konsorcjum projektu ma nadzieję, że władze lokalne i profesjonaliści zajmujący się transportem miejskim będą nadal korzystać z tego zestawu narzędzi i poważnie rozważać wdrażanie zrównoważonych technologii transportowych. Zestaw narzędzi podzielony jest na pięć tematów: modele finansowe, transport niezmotoryzowany, zarządzanie siecią, pojazdy elektryczne i organizacja transportu publicznego. Partnerzy projektu dopracowali także istniejące metodologie transferu i włączyli je do informatora. W skład konsorcjum TIDE wchodzi 14 partnerów z dziewięciu krajów. Ponadto za pośrednictwem miast i regionów członkowskich dwóch organizacji partnerskich – Polis i EUROCITIES – partnerzy projektu byli w stanie objąć nie tylko obszar UE, ale także kilka krajów przystępujących i sąsiedzkich. Każdy partner jest ekspertem bądź liderem innowacyjnej polityki w zakresie mobilności miejskiej. Więcej informacji: TIDE http://www.tide-innovation.eu/en/

Kraje

Belgia

Powiązane artykuły