Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Interwencje żywieniowe mogą poprawić sprawność pamięci – pokazują wyniki unijnych badań

Suplementy diety opracowane do walki z chorobami związanymi z wiekiem, takimi jak choroba Alzheimera, mogą istotnie poprawić jakość życia milionów Europejczyków.

Suplementy diety mogą odegrać kluczową rolę w utrzymaniu starzejącej się populacji Europy w dobrym zdrowiu – jak pokazują wyniki badań dofinansowanych ze środków UE. Partnerzy projektu LIPIDIDIET, nad którym prace zakończyły się w marcu 2015 r., wykazali że kobiety podatne na chorobę Alzheimera (tj. mające wariant genu powiązany z chorobą) gwałtowniej tracą po 70 roku życia wagę, niezależnie od tego czy rozwinie się u nich demencja czy nie. Wyniki projektu, opublikowane niedawno w internetowym czasopiśmie »Journal of Alzheimer’s Disease«, sugerują, że istnieje znaczny i niewykorzystany potencjał rynkowy w sektorze żywienia i suplementów. Ustalenia, które wspierają pogląd, że zmiana wagi ciała może wspomagać diagnostykę choroby Alzheimera i zarządzanie nią, zmobilizowały naukowców do opracowania suplementów i wskazania wytycznych żywieniowych, które mogą pomóc w powstrzymaniu dalszego postępu choroby. W ramach badań z udziałem chorych cierpiących na łagodne zaburzenie funkcji poznawczych przetestowano mieszankę składników zawierającą kwasy tłuszczowe omega-3, które występują w oleju z ryb, jako sposób na spowolnienie postępu demencji. Elementem wyróżniającym te badania na tle wcześniejszych są chorzy z niewielką utratą pamięci, u których nie rozwinęła się jeszcze demencja będąca następstwem choroby Alzheimera, a także dłuższy okres przyjmowania suplementów. Wyniki sugerują, że wczesna interwencja żywieniowa może znacząco poprawić sprawność pamięci. Naukowcy od dawna wiedzą, że wysoki poziom cholesterolu w wieku średnim znacząco podwyższa ryzyko rozwoju demencji 30 lat później. Cholesterol pobudza wytwarzanie tak zwanych peptydów beta-amyloidowych, które są głównym składnikiem płytek amyloidowych gromadzących się w mózgu osoby cierpiącej na chorobę Alzheimera. Jednak, jak do tej pory, nie było jasne, czy zmiana diety może zapobiec demencji. W toku badań ustalono także, że osoby, których dieta obfitowała w owoce i warzywa, błonnik, ryby oraz kwasy nienasycone, spożywające kawę i alkohol w umiarkowanych ilościach oraz mniej mięsa, kwasów nasyconych i artykułów spożywczych o wysokiej zawartości soli i węglowodanów (np. cukier, bezalkoholowe napoje słodzone i słodycze) były mniej zagrożone rozwojem demencji i choroby Alzheimera. Modele żywienia zdefiniowane w ramach badań są podobne do ogólnych modeli zdrowego odżywiania, zalecanych przez National Nutrition Council w Finlandii czy Światową Organizację Zdrowia (WHO). Rezultaty badań obserwacyjnych prowadzonych w ramach projektu LIPIDIDIET pokazały też, że witaminy B12, E i D mają swój udział w ochronie przed demencją, zaburzeniem funkcji poznawczych i powiązanymi zmianami w mózgu. Podczas gdy zdrowe osoby, będące na zbilansowanej diecie, otrzymują wystarczającą dawkę witamin, wśród osób w starszym wieku czy schorowanych niedobory witaminowe mogą być powszechne. Ważnym dorobkiem projektu LIPIDIDIET jest opracowanie indeksu zdrowej diety wraz z poradami żywieniowymi powiązanymi z profilaktyką choroby Alzheimera i zaburzeń funkcji poznawczych. Indeks opiera się na danych z badań populacyjnych przeprowadzonych w Finlandii. Więcej informacji: Witryna projektu LIPIDIDIET

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły