Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzie do tagowania semantycznego dla dziennikarstwa cyfrowego

Naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu MICO (Media in Context) podzielili się niezwykle obiecującymi wynikami. Wspomogą one niezależne organizacje prasowe w poszerzaniu swoich publikacji, dzięki analizie różnych kanałów medialnych i narzędzi kwerendowych do danych połączonych.

Nad projektem pracowało głównie dwóch partnerów: Greenpeace Italy i Shoof (przedsiębiorstwo typu start-up opracowujące aplikację na Androida do treści tworzonych przez użytkowników). Partnerzy skupili się na organizacji pracy małych i średnich zespołów redakcyjnych, tworząc sieć elastycznych metadanych wokół tekstu i mediów. Naukowcy MICO doszli do wniosku, że zamieszczanie wiadomości online bez odpowiedniego kontekstu i analizy po prostu się nie sprawdza, gdyż uwaga wiadomości cyfrowych ogniskuje się obecnie na interaktywnym zaangażowaniu i pielęgnowaniu poczucia wspólnoty. Opracowali edytor semantyczny o nazwie WordLift (wtyczka do WordPress), który organizacja Greenpeace Italy wykorzystywała następnie do redagowania magazynu w swojej witrynie. Na tej podstawie zespół przekonał się, że strukturyzacja treści za pomocą schematu klasyfikacyjnego stwarza niezbędny kontekst dla wiadomości. Wiadomości są teraz ponownie publikowane w wielu różnych formach i na wielu rozmaitych platformach i urządzeniach. To uświadomiło zespołowi, że dzięki strukturyzacji treści i tworzeniu wielu punktów dostępu (w formie stron internetowych), ogólne odkrywanie treści za pośrednictwem sieci społecznościowych i wyszukiwarek radykalnie wzrasta. Dzięki tagowaniu semantycznemu – co zasadniczo polega na oznaczaniu informacji określonym terminem albo zasobem – dla każdej treści, nad którą wydawca zaczyna pracować, pojawia się zestaw koncepcji na podstawie tworzonej i analizowanej treści. Koncepcje w edytorze WordLift są łączone poprzez stosowanie wewnętrznego słownictwa. Testy walidacyjne z udziałem Greenpeace Italy wykazały, że wewnętrzne słownictwo podniosło poziom samoświadomości w organizacji . Zespół redakcyjny zaczął staranniej analizować powiązania między strukturą, koncepcjami używanymi do tagowania i odbiorcami docelowymi. Spójna technologia W sumie proces pomógł w podjęciu strategicznych decyzji redakcyjnych, dzięki zastanowieniu się co z czym się łączy i dlaczego. Zespół projektu nadal gromadzi pełne dane, aczkolwiek nie ma wątpliwości co do tego, że klasyfikacja treści wiadomości za pomocą jasnego schematu powoduje wzrost zaangażowania i nasilenie się ruchu. Zasadniczo na tym etapie projektu naukowcy MICO stwierdzili, że dziennikarze potrzebują technologii wspomagającej ich pracę, która jednak nie powinna pochłaniać zbyt dużo ich uwagi. Dziennikarze chcą przede wszystkim koncentrować się na pisaniu zajmujących wiadomości i nawiązywać znaczące relacje ze swoimi odbiorcami docelowymi. Narzędzia takie jak WordLift dowiodły, że mogą ich wesprzeć w budowaniu jakże ważnej struktury i kontekstu treści, bowiem w epoce cyfrowej coraz większe znaczenie ma angażowanie odbiorców docelowych oraz zdobywanie i utrzymywanie ich zainteresowania. Więcej informacji: witryna projektu MICO

Kraje

Austria

Powiązane artykuły