Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowa aplikacja interaktywna zachęca użytkowników do zdrowszego stylu życia

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu PRECIOUS zaprzęgają moc smartfonów do wspomagania użytkowników w lepszym śledzeniu swojej sprawności i zachęcania do wyboru zdrowszego stylu życia.

Partnerzy projektu opracowali aplikację na smartfona, która będzie podstawowym komponentem wszechstronnego systemu opieki profilaktycznej, mającego upowszechniać zdrowy styl życia i pomagać w walce z chorobami niezakaźnymi (NCD). Większości NCD można rzeczywiście zapobiegać poprzez zmianę czterech czynników ryzyka związanych z zachowaniem: palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej, nadmierne spożycie alkoholu i niezdrowa dieta. Najważniejsze wyzwanie nie polega jednak na zachęcaniu poszczególnych osób do zmiany stylu życia na lepszy, tylko na wprowadzeniu tych zmian na stałe. Aplikacja PRECIOUS będzie pomagać im utrzymać motywację poprzez włączenie elementu grywalizacji w działania zmierzające do prowadzenia zdrowszego stylu życia. W ostatnim czasie grywalizacja, to jest wykorzystywanie elementów gier w kontekstach niezwiązanych z grami, znajduje z powodzeniem szerokie zastosowanie we wzbudzaniu motywacji w zróżnicowanych sytuacjach, od uczenia się nowego języka przez przygotowywanie się do formalnych egzaminów. Doświadczenia zbliżone do gier bazują na psychologicznej potrzebie poczucia zadowolenia, którą użytkownik zaspokaja poprzez osiąganie celów. Użytkownik staje się wówczas zmotywowany do osiągania kolejnych celów, aby dalej tę potrzebę zaspokajać. Przyjmując takie właśnie podejście do osiągania celów związanych ze zdrowiem, zespół PRECIOUS zbudował spersonalizowany system, który dostosowuje się do specyficznych zamierzeń i preferencji użytkownika. Ostatecznym celem jest wsparcie użytkownika w obniżeniu ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 lub chorób układu krążenia. System gromadzi informacje o użytkowniku z przeróżnych urządzeń i aplikacji (czujników), które zaprojektowano z myślą o pomiarze kluczowych czynników ryzyka, między innymi pożywienie, aktywność fizyczna, poziom stresu, wzorce snu i warunki środowiskowe. Na podstawie powiązań między tymi zasadniczymi aspektami stylu życia system będzie w stanie uzyskać ogólny obraz stanu zdrowia użytkownika, który zostanie podsumowany przez aplikację w celu sugerowania odpowiednich celów i zmian w stylu życia. Partnerzy projektu zdają sobie również sprawę z tego, jak istotne dla utrzymania indywidualnej motywacji jest wyznaczanie odpowiednich celów. Z tego właśnie względu aplikacja została zaprojektowana w taki sposób, aby unikać wyznaczania celów przekraczających te określone przez użytkownika i jego gotowość do zmiany, gdyż mogłoby to doprowadzić do utraty wiary w siebie. Aplikacja wykorzystuje także metaforykę i język motywacyjny, aby utrzymać pewność siebie i determinację użytkownika do osiągnięcia celów. Zespół projektu rozważa teraz najlepsze sposoby dalszej komercjalizacji technologii. Aplikacja pojawiła się teraz na platformie Android, a zespół jest w trakcie finalizowania testów, które mają wskazać najlepsze czujniki do wbudowania w system. W toku testów ustalono na przykład, że do monitorowania tętna najlepiej pod względem wyników i komfortu sprawdza się pas piersiowy. Oprócz tego rozpoczął się właśnie test pilotażowy w Barcelonie, Hiszpania, z udziałem otyłych osób dorosłych ze zdiagnozowanym stanem przedcukrzycowym, które będą korzystać codziennie z aplikacji PRECIOUS na system Android. Zespół będzie oceniać ogólne zadowolenie i akceptowalność systemu PRECIOUS przez użytkowników, ze szczególnym naciskiem na elementy motywacyjne i grywalizacyjne. Naukowcy zweryfikują także, czy to rozwiązanie rzeczywiście sprawdzi się pod względem wybierania zdrowszego stylu życia i utrzymywania go. Na podstawie uzyskanych wyników zespół postanowi, czy wprowadzać jakiekolwiek końcowe modyfikacje do systemu, przed zakończeniem projektu planowanym na październik 2016 r. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły