Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne opakowania żywności wydłużają okres przydatności do spożycia i redukują ślad węglowy

Zakończony w kwietniu 2016 r. projekt BIO4MAP wprowadza właśnie na rynek nowy typ zrównoważonego opakowania żywności. Konsorcjum zapowiada znaczące wydłużenie okresu przydatności do spożycia makaronów i serów, koszt niższy o 25% w stosunku do alternatyw oraz ograniczony nawet o 29% ślad środowiskowy i węglowy.

Nowo opracowywane materiały opakowaniowe składają się w co najmniej 75% z surowców ze źródeł odnawialnych. Zawierają różne warstwy biotworzyw sztucznych – PLA, PVOH i spoiwa – a także powłokę woskową z liści oliwnych. Łatwo poddają się recyklingowi, mają doskonałe właściwości mechaniczne, ulegają biodegradacji i chronią zawartość przed tlenem i wilgocią, zapobiegając w ten sposób rozwojowi bakterii i grzybów. Koordynatorem projektu, który dysponował budżetem w wysokości 1,5 mln EUR, był ośrodek technologii badawczej AIMPLAS z siedzibą w Hiszpanii z 25-letnim dorobkiem w pracach badawczo-rozwojowych nad tworzywami sztucznymi. „Rola AIMPLAS w tym projekcie, poza funkcją koordynatora, koncentrowała się na opracowywaniu biodegradowalnego materiału zapewniającego barierę tlenową, niezbędną do spełnienia ostatecznych wymogów stawianych opakowaniom żywności, oraz na przetwarzaniu nowo opracowanych materiałów w celu uzyskania nowych opakowań wielowarstwowych” – wyjaśnia Nuria López, kierowniczka badań z ramienia AIMPLAS. Łącznie ślad węglowy materiałów, z których składa się opakowanie BIO4MAP, jest o 57% niższy w porównaniu do materiałów tradycyjnie stosowanych do pakowania serów i makaronów. PLA ma doskonałe właściwości mechaniczne i łatwo poddaje się recyklingowi, natomiast PVOH zapewnia solidną barierę przed gazami, która rozpuszcza się w wodzie – znika w procesie mycia, umożliwiając odpowiednie oddzielenie i recykling PLA. Powłoka woskowa opracowana przez partnera projektu – Instytut Fraunhofera – pokrywa zewnętrzną warstwę opakowania, zapewniając paroizolację i zwiększając elastyczność PLA. Wszystkie te materiały są połączone za pomocą nowej generacji biodegradowalnych spoiw, które są jedną z głównych innowacji BIO4MAP. Chociaż materiały te były już dostępne na rynku, opracowania wymagał wciąż proces współwytłaczania, aby uzyskać wielowarstwowy laminat. Altoni Pasta oraz Sachsenmilch już liczą na wykorzystanie rozwiązania BIO4MAP do pakowania własnych produktów, a dostawca wewnętrzny sieci Mercadona – Central Quesera Montesinos – zamierza zastosować je w nowych opakowaniach swoich serników. Zastosowanie nowego opakowania będzie z korzyścią dla wszelkiego typu świeżej żywności, która do zakonserwowania wymaga opakowań ze zmodyfikowaną atmosferą. Poza wyżej wymienionymi partnerami, w prace BIO4MAP zaangażowała się także firma Vallés Plàstic – odpowiedzialna za nanoszenie nowej powłoki oraz Artibal – producent wosków, lakierów i tuszy, któremu powierzono opracowanie jej formuły. Przedsiębiorstwo MAPEA przygotowało biodegradowalne spoiwo wraz z fińskim ośrodkiem badawczym Abo Akademi, podczas gdy przekształcanie i produkcja opakowań leżały w gestii Bobino Plastique z Francji. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły