Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Unijni naukowcy oferują zrównoważone rozwiązania na rzecz europejskiego przemysłu produkcyjnego

W czasie konferencji zamykającej, jaka odbyła się 18 października 2016 r. w Brukseli, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu USE-IT-WISELY przedstawili innowacyjne ramy i narzędzia, dzięki którym europejscy producenci będą mogli skutecznie konkurować w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce światowej.

Technologie przemysłowe

Wraz z postępującą digitalizacją procesów przemysłowych i łańcuchów dostaw, która wiąże się z rozwojem nowych technologii, takich jak Internet rzeczy (IoT), Internet przemysłowy i Chmura, znakomita większość przedsiębiorców nadal z trudem pojmuje, jakie implikacje dla ich działalności niesie coraz bardziej zglobalizowany i połączony świat. Tutaj właśnie do akcji wkracza USE-IT-WISELY, oferując kompleksowe rozwiązanie mające doskonalić produkty i usługi poprzez skuteczną innowację modernizacyjną, która zaowocuje zrównoważoną ofertą dla wymagających klientów i odbiorców. Partnerzy projektu przyjęli holistyczne podejście oparte na współpracy i przystąpili do kompleksowego modelowania systemowego, ukierunkowanego na przedsiębiorstwa, technologię i ludzi w celu rozpoznania możliwości biznesowych i opracowania rozwiązań technicznych niezbędnych w przemysłowej sieci wartości. Jednak główny cel projektu nie ograniczał się jedynie do przygotowania europejskich przedsiębiorców do stawienia czoła dynamicznym rynkom XXI w. Konsorcjum złożone z 20 partnerów miało również świadomość potrzeby opracowania rozwiązań i praktyk biznesowych, które byłyby przyjazne dla środowiska i wniosłyby wkład w ambitne plany UE stworzenia gospodarki o obiegu rzeczywiście zamkniętym. Podejście klastrowe Partnerzy USE-IT-WISELY podzielili prace badawcze na sześć klastrów, z których każdy opierał się na konkretnym sektorze przemysłowym lub zagadnieniu, a mianowicie: turbiny elektrowni, maszyny, przestrzeń kosmiczna, samochody ciężarowe, żegluga i meble biurowe. Na konferencji zamykającej zaprezentowane zostały poszczególne klastry i ich osiągnięcia. Partnerzy projektu dostrzegli zaletę podejścia klastrowego, które umożliwia wykorzystanie istniejących, ścisłych powiązań między organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami, co przekłada się na podniesioną efektywność projektu, a to z kolei na większe korzyści dla użytkownika końcowego. Członkini konsorcjum Karin Verploegen, przedstawicielka holenderskich organizacji Gispen i TNO, zaprezentowała klaster pracujący nad zwiększeniem trwałości mebli biurowych poprzez wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Konkretnie powstały dwa narzędzia do wzmocnienia zrównoważonych praktyk biznesowych: narzędzie do oceny okresu eksploatacji w obiegu zamkniętym oraz ramy projektowania na rzecz elastycznych, modułowych i dostosowalnych produktów. Innowacje te nie tylko podniosą świadomość koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym wśród klientów, ale mogą także obniżyć koszty materiałów, transportu i energii. Ponadto zespół projektu wykorzystał także najnowsze osiągnięcia technologiczne w rzeczywistości wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR), które w nadchodzących dekadach odegrają jego zdaniem ważną rolę w modernizacji procesów przemysłowych. Członek konsorcjum, Tommi Mannerjoki, z fińskiej firmy inżynieryjnej RD Velho, mówił na temat swojego zaangażowania w prace badawcze nad modernizacją mobilnych kruszarek. Wykorzystując skanowanie 3D, AR oraz drukowanie przestrzenne, analizował wraz z kolegami, jak najlepiej gromadzić informacje 3D z mobilnych kruszarek i jak produkować pojedyncze części. Przetestowali dwie techniki skanowania 3D, a wyniki przeprowadzonych testów umożliwią lepszą i łatwiejszą komunikację między producentami, interesariuszami i klientami oraz efektywne tworzenie sieci kontaktów przez MŚP. Inne klastry także korzystały z modelowania 3D jako narzędzia do skracania czasu i redukowania kosztów konserwacji turbin elektrowni oraz dostosowywania systemów produkcji samochodów ciężarowych. Trwały dorobek Koordynator projektu, dr Göran Granholm, zauważył w czasie realizacji projektu: „USE-IT-WISELY zaoferuje kompleksowe rozwiązanie na rzecz doskonalenia istniejących produktów i usług. Skuteczna innowacja modernizacyjna może być drogą do wypracowania zrównoważonych rozwiązań dla wymagających klientów. To wesprze przedsiębiorstwa mające trudności z nadążaniem za globalną konkurencją, nowymi technologiami i zmieniającymi się wymaganiami”. Po planowanym na listopad 2016 r. zakończeniu projektu, prace nad innowacjami i osiągnięciami USE-IT-WISELY będą kontynuowane na dedykowanej platformie online. Zapewni ona wsparcie online, dedykowane przestrzenie robocze i repozytorium informacji o wszystkich najważniejszych narzędziach i poradach opracowanych w ramach projektu, a wszystko to będzie miało kluczowe znaczenie dla uświadamiania i inspirowania europejskich przedsiębiorców do przystosowywania się, konkurowania i prosperowania zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły