European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Unijny projekt ma skrócić odprawę w porcie lotniczym o 60 minut

Skrócenie czasu podróży lotniczej o 60 minut to atrakcyjna propozycja, nad którą prowadzone są wytężone prace w ramach finansowanego ze środków UE projektu. Partnerzy projektu PASSME stwierdzili, że najbardziej spowalniającym czynnikiem jest stres, więc pracują teraz nad rozwiązaniami, dzięki którym porty lotnicze mają stać się bardziej przyjazne dla pasażerów, m.in. poprzez nowe podejście do obsługi bagażu.

Partnerzy projektu PASSME (Personalised Airport Systems for Seamless Mobility and Experience) korzystają z wiedzy eksperckiej z rozmaitych dyscyplin w celu usprawnienia obsługi pasażerów w portach lotniczych, a mianowicie branży lotniczej, transportowej, technologicznej i komunikacyjnej oraz środowiska akademickiego i architektonicznego. Wyznaczyli sobie cztery przełomowe cele, na których obecnie koncentrują swoje prace. Przepływ bagaży jest bez wątpienia jednym z obszarów, któremu przydałyby się usprawnienia i w ramach projektu wypracowano podejście koncepcyjne, testowane aktualnie przez przedsiębiorstwo typu start-up, Travel Light. Kolejnym obszarem godnym uwagi jest system prognozowania napływu pasażerów, umożliwiający zarządzanie strumieniem ludzi przewijających się przez port lotniczy – na razie na etapie koncepcji. Aby poradzić sobie z trzecim przełomowym celem – usprawnieniem procesu wejścia na pokład – partnerzy projektu zainstalowali w swoim obiekcie kadłub testowy samolotu, aby badać, w jaki sposób można zoptymalizować wnętrze zarówno samolotu, jak i portu lotniczego. Ich koncepcje będą wkrótce testowane na amsterdamskim lotnisku Schiphol oraz w porcie lotniczym w Hamburgu. Po ustaleniu, że podawane informacje wywołują dodatkowy stres, a informacje pozyskiwane przez pasażerów wedle ich potrzeb przyśpieszają procesy, partnerzy projektu tworzą aktualnie aplikację na smartfony, która wyposaży pasażerów w niezbędne w porcie lotniczym informacje. Wizja portu lotniczego bez bagaży? Uczestnicy projektu PASSME wyjaśniają, że największy potencjał przyśpieszenia obsługi pasażerów kryje się w procesie obsługi bagaży. Szacują, że na tym procesie można by zaoszczędzić 40 minut czasu podróży. Pracują więc na rozwiązaniami przekazywania bagaży od drzwi do drzwi, które spowodowałyby zniknięcie bagaży z portów lotniczych. Według partnerów projektu PASSME liczba nieprawidłowych dostaw w firmach kurierskich jest niemal bliska zeru, podczas gdy w branży lotniczej nieprawidłowo przesłane 2-3 bagaże na 1000 to norma. Przyznają jednak, że taka innowacja wymagałaby zmiany percepcji po stronie przeciętnego pasażera. Zindywidualizowane podejście do poprawy obsługi pasażera Multidyscyplinarny wymiar projektu wyraża się też zaangażowaniem informatyków, którzy pracują obecnie nad koncepcją aplikacji smartfonowej, która oceniałaby poziom stresu pasażera na podstawie jego własnych odczuć. Rozważane są sposoby doradzania przez aplikację, gdzie można w danym momencie znaleźć najlepsze miejsce do odprężenia się. Uczestnicy projektu są przekonani, że technologia dużych zbiorów danych jest kluczem do zapewnienia pasażerom istotnych informacji w czasie rzeczywistym i obecnie opracowywana aplikacja PASSME ma takie właśnie rozwiązanie wykorzystać. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły