European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-18

Article available in the following languages:

Analityka oparta na sensorach ma rozwijać fizyczną działalność detaliczną

Detaliści zajmujący się handlem elektronicznym od lat korzystają z narzędzi analityki biznesowej, podczas gdy ich odpowiednicy w handlu fizycznym muszą polegać głównie na własnym instynkcie, przeczuciach oraz próbach i błędach. Technologie sensoryczne pozwolą teraz także tym sprzedawcom detalicznym skorzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych. Ten ogromny potencjał rynkowy zamierza wykorzystać irlandzki start-up o nazwie Measurance.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Nawet w tzw. erze cyfrowej, nadal 90% sprzedaży detalicznej odbywa się w sklepach fizycznych. Spółka Measurance jest przekonana, że wirtualny coach opracowany przez nią w ramach projektu STOREHERO (An AI (Artificial Intelligence) Virtual Business Coach for Physical Retailers) – smartfonowa aplikacja wykorzystująca sensory oraz dane zewnętrzne, np. z liczników przy drzwiach, punktów sprzedaży czy interfejsów API narzędzi reklamowych, do gromadzenia użytecznych informacji o zachowaniach klientów w celu podejmowania trafniejszych decyzji biznesowych – może opanować ten uśpiony rynek. Korzyści zapewniane przez technologię STOREHERO można podsumować jednym cytatem z poświęconej jej witryny: „Mój sklep znajduje się niedaleko sali koncertowej, ale rzadko orientowałem się, że odbył się jakiś koncert, bo byłem zbyt zajęty. Teraz otrzymuję powiadomienia o koncertach, ustawiam w witrynie ofertę na piwo i mam dzięki temu stały napływ klientów: to działa!”. Dzięki łączeniu danych ze zróżnicowanych źródeł, aplikacja STOREHERO informuje właściciela sklepu bądź restauracji o zachowaniach klientów w lokalu i poza nim oraz o tym, kiedy się one przejawiają. To z kolei umożliwia lepsze stargetowanie i ukontekstowienie marketingu. Sprzedawca detaliczny otrzymuje powiadomienia o interesujących go trendach i może nawet porozmawiać ze STOREHERO, aby uzyskać poradę biznesową. Świadoma możliwości swojej aplikacji spółka Measurance korzysta obecnie z dofinansowania unijnego na oszacowanie potencjału rozwoju firmy w ciągu najbliższych pięciu lat. Dlaczego uważa pan, że sprzedawcy prowadzący fizyczną działalność detaliczną potrzebują wirtualnego coacha biznesowego? Elio Narciso: Pomimo rozwoju handlu elektronicznego, 90% łącznej wartości sprzedaży detalicznej generowane jest w ramach handlu offline. Sprzedawcy ci mają do dyspozycji wiele danych, które pomagają podejmować właściwe decyzje biznesowe, ale większość z nich nadal ma problem ze zrozumieniem wszystkich dostępnych danych i wykorzystaniem tych informacji przy podejmowaniu decyzji. Ostatecznie toną w danych z punktów sprzedaży, intranetów i wewnętrznych procesów przetwarzania transakcji. Nie są w stanie włączyć do tego systemu nowych i złożonych technologii analitycznych udostępnianych przez dostawców. Aby zaradzić temu problemowi, spółka Measurance opracowała i wkrótce wprowadzi na rynek aplikację STOREHERO. Jak dokładnie działa STOREHERO? Spółka Measurance zbudowała platformę wzajemnie połączonych sensorów, które wykrywają obecność, umiejscowienie i aktywność ludzi w przestrzeni fizycznej. Wykorzystujemy te hiperlokalne dane do tworzenia modelu, który monitoruje i prognozuje wydajność oraz zarządza nią w dowolnej komercyjnej lokalizacji fizycznej. Następnie łączymy nasze zastrzeżone dane z innymi źródłami, jak np. dane marketingowe, kampanie, wydarzenia, pogoda czy dane z punktu sprzedaży, i korelujemy je wszystkie na naszej platformie uczenia maszynowego. STOREHERO jest zasadniczo aplikacją opartą na sztucznej inteligencji pełniącej rolę wirtualnego coacha biznesowego, który pomaga właścicielom i kierownikom rozwijać działalność detaliczną. Dzięki danym gromadzonym z tych przeróżnych źródeł, w połączeniu z informacjami pozyskiwanymi przez naszą platformę wzajemnie połączonych i zdalnie sterowanych sensorów plug-and-play, STOREHERO może wysyłać SMSy i powiadomienia z informacjami i zaleceniami, jak udoskonalić prowadzoną działalność detaliczną. Jak daleko idą te zalecenia? Czy STOREHERO faktycznie doradza, jakiego rodzaju promocje cieszyłyby się powodzeniem? System STOREHERO wyposażony jest w różne narzędzia, które można podzielić na trzy kategorie: analityka opisowa, analityka predykcyjna i analityka geoprzestrzenna. Analityka opisowa zapewnia wgląd w minione zdarzenia biznesowe oraz ich wyniki, na podstawie analizy danych historycznych i tych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym na temat ruchu (liczba wizyt i niepowtarzających się wizyt w określonym przedziale czasu), dziennego wzrostu (w procentach), lojalności (na podstawie ponownych wizyt, rentowności itd.), przedziału czasu (kiedy klienci przychodzą najczęściej) oraz testu A/B witryn sklepowych (porównywanie konwersji witryny w określonych ramach czasowych). Obejmuje także analizy porównawcze pozwalające zestawiać wyniki osiągane przez sklep oraz analizy trendów informujące, jak długo klienci zostają w skali godzinowej, dziennej i tygodniowej. Następnie mamy analitykę predykcyjną i geoprzestrzenną. Pierwsza dostarcza modeli predykcyjnych związanych z zachowaniami klientów w sklepie, a druga zapewnia dane o przewężeniach, ścieżkach i gorących miejscach w sklepie w celu zidentyfikowania najczęściej odwiedzanych miejsc w sklepie, a także monitorowanie konwersji witryny. Innymi słowy, jesteśmy w stanie monitorować i prognozować wydajność oraz zarządzać nią w każdej komercyjnej lokalizacji fizycznej. Może to dotyczyć: franczyzy, która chce lepiej zarządzać nowym lokalem; banku, który chce zapewnić lepszą obsługę klientów w różnych oddziałach; sprzedawcy detalicznego, który chce podnieść swoją stopę konwersji; właściciela lub zarządcy nieruchomości, który chce zapewnić najemcom wyższą jakość obsługi; czy nawet lotniska, które chce lepiej skonfigurować sklepy i ruch, aby zoptymalizować działalność biznesową i zminimalizować czas poruszania się klientów. Z jakim przyjęciem spotykała się dotychczas ta aplikacja? Platforma sensorowa Measurance jest dostępna od dwóch lat i spółka stale pozyskuje nowych klientów, zwiększając swoje przychody. Instalacja platformy jest dziecinnie prosta. Wśród naszych klientów mamy tak prestiżowe marki jak Mercedes. STOREHERO jest obecnie w fazie testów a grant w ramach fazy 1 instrumentu MŚP ma na celu wspomożenie nas w zbudowaniu prototypu oraz przeprowadzeniu studium wykonalności, które pozwoli poznać potencjał dalszego rozwoju w kolejnych fazach finansowania. Planujemy złożyć w czerwcu wniosek o fazę 2. Dlaczego zdecydowaliście się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE? W lutym 2016 r. znaleźliśmy się wśród 15 przedsiębiorstw technologicznych typu start-up z europejskim udziałem i otrzymaliśmy grant w wysokości 100 000 EUR, aby móc przyłączyć się do akceleratora dla start-upów IMPACT, wspieranego przez globalne marki. Zdaliśmy najlepiej z całej klasy i zostaliśmy wybrani jedną z najlepszych spółek do wdrożenia Fiware. Z dumą możemy się pochwalić, iż zbudowaliśmy jedno z najzgrabniejszych rozwiązań Fiware w Europie. Bardzo podobał się nam program IMPACT, który jest finansowany ze środków UE, więc zdecydowaliśmy się sprawdzić też inne sposoby wykorzystania dostępnych programów unijnego dofinansowania. Czego dowiedzieliście się jak dotąd ze studium wykonalności? Nieco za wcześnie na ujawnianie informacji i sporo się jeszcze dzieje, więc zapraszamy do nas w maju, kiedy będziemy w stanie powiedzieć więcej. Mogę zdradzić tyle, że Measurance i STOREHERO są owocem dwóch lat prac poświęconych innowacjom w zakresie analityki danych na potrzeby handlu fizycznego. Już mamy płacących klientów a zapotrzebowanie tylko rośnie. STOREHERO Dofinansowanie ze środków H2020-SMEINST-1. strona projektu w serwisie CORDIS witryna projektu film wideo o projekcie

Kraje

Irlandia