European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wywiad
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-18

Article available in the following languages:

Nuży cię oglądanie filmów wideo? Oto filmy wideo, które oglądają ciebie

Wyobraź sobie film online, którego treść zmienia się w zależności od płci widza, jego wieku i wyrazu twarzy. Taki przełom staje się możliwy dzięki włoskiemu MŚP, Cynny, oraz wsparciu w ramach projektu MORPHCAST.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Projekt MORPHCAST (Real time video creation according to your emotions) wspomaga technologię o tej samej nazwie, która pozwala producentom reklam przejść na kolejny poziom personalizacji. Technologia umożliwia wąskopasmowe pobieranie lekkich (dwudziestokrotnie lżejszych niż format mp4), specjalnie dostosowanych materiałów wideo oraz wykorzystywanie obrazu z kamery smart-urządzenia do dostosowywania odpowiednio do widza wyświetlanej treści. Może się pochwalić imponującymi wynikami. Cynny rozpoznaje płeć z dokładnością 95%, emocje na poziomie 85%, a wiek z trafnością w przedziale 7 lat. Stefano Bargagni, dyrektor generalny Cynny, rozmawia z nami o tej technologii, jej potencjale rynkowym oraz swoich zamiarach – wspomaganych przez fundusze unijne w ramach instrumentu MŚP – doprowadzenia do komercjalizacji technologii MORPHCAST do roku 2019. Na czym polegają największe problemy w dzisiejszej branży spersonalizowanych reklam? Jest ich rzeczywiście niemało. Obecnie są to ograniczenia analiz dużych zbiorów danych; koszty i ryzyko związane z nowymi barierami w zakresie ochrony prywatności, jakie pojawią się w najbliższej przyszłości; fakt, że nie we wszystkich sytuacjach producenci treści mają prawo pozyskać potrzebne dane użytkownika, no i – nie mniej ważne – niska wiarygodność gustów użytkownika. W jaki sposób narzędzia do rozpoznawania twarzy są pomocne w przezwyciężaniu tych problemów? Kwestie z jakimi zmierzył się projekt MORPHCAST zasadzały się na idei radykalnej zmiany sektora reklamowego, zapewnieniu innowacyjnego rozwiązania w celu zmaksymalizowania zaangażowania konsumenta, dostarczaniu stargetowanych reklam indywidualnym użytkownikom przy jednoczesnej ochronie prywatności ich danych oraz na wykluczeniu pośredników w procesie analizowania dużych zbiorów danych powiązanych z profilowaniem użytkownika i kosztami. Czy może pan podać przykład typowej sytuacji, w której technologia MORPHCAST przyniosłaby reklamodawcy dodatkowe korzyści? Technologia MORPHCAST jest w stanie skompilować niepowtarzalny materiał wideo z kilku różnych ścieżek i fabuł stworzonych przez wydawcę, które są uruchamiane bądź nie w zależności od cech widza oraz emocji wyrażanych podczas oglądania. Czyli – inne wideo dla każdego widza. Teoretycznie technologia MORPHCAST jest w stanie stworzyć nieograniczoną liczbę kombinacji elementów treści, dostarczanych widzowi automatycznie, bez potrzeby korzystania z analizy dużych zbiorów danych. Dlaczego zdecydowaliście się ubiegać o dofinansowanie ze środków UE? Intensywne prace B+R, które prowadziliśmy przez ostatnie trzy lata i finansowaliśmy z własnych środków, przyniosły bardzo dobre wyniki. Teraz musimy przyspieszyć kroku w stosunku do innych dużych graczy, aby móc z powodzeniem wprowadzić swój produkt na rynek. Jakie były wyniki studium wykonalności przeprowadzonego w fazie 1 finansowania ze środków instrumentu MŚP? Potwierdziliśmy techniczną wykonalność naszego rozwiązania i zidentyfikowaliśmy słabe punkty, które trzeba wykluczyć w następnej fazie projektu. Wiemy już, że musimy bardziej skupić się na efekcie zapylenia krzyżowego. Po analizie rynku, rozmowach z kluczowymi podmiotami i inwestorami, określiliśmy najlepsze kanały dystrybucji dla naszego produktu oraz przygotowaliśmy dosyć agresywną strategię komercjalizacji, która – jak mamy nadzieję – pozwoli uzyskać efekty wirusowy w ciągu kilku miesięcy i osiągnąć prognozowane wyniki. Nawiązaliśmy kontakt z przyszłymi partnerami handlowymi i inwestorami, co pozwoli nam lepiej zarządzać ryzykiem związanym z projektem. Czy planujecie ubiegać się o dofinansowanie na etapie 2? Jeśli tak, to na jaki cel? Tak, oczywiście. Zaplanowaliśmy dodatkowe funkcje, które pozwolą zoptymalizować system w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami, zanim jeszcze technologia MORPHCAST zostanie udostępniona. Dofinansowanie unijne w fazie 2 pomoże ten proces przyspieszyć. Zaplanowaliśmy działania na kolejne 18 miesięcy, a instrument MŚP programu „Horyzont 2020”, w ramach którego złożyliśmy wniosek, jest de facto najlepszym instrumentem finansowania dla takiego średniego przedsiębiorstwa, jakim jest Cynny, skoncentrowanego na innowacjach. Mamy nadzieję na szybkie osiągnięcie swoich celów. Finansowanie fazy 2 ze środków instrumentu MŚP będzie kluczowym wsparciem dla naszego projektu. MORPHCAST Dofinansowanie ze środków H2020-SMEINST-1. witryna projektu

Kraje

Włochy