European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

research*eu RESULTS PACK – Efektywne gospodarowanie zasobami: siła napędowa ekologicznego rozwoju Europy

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. To wydanie poświęcone jest temu, jak innowacyjne badania dofinansowane ze środków unijnych zapewniają innowacyjne rozwiązania wspomagające ekologiczny wzrost poprzez efektywne gospodarowanie zasobami i przesuwanie się w kierunku gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu.

Środowisko naturalne znajduje się pod coraz większą presją ze strony rosnącego popytu i globalnej rywalizacji o surowce. Europa musi utrzymywać konkurencyjność, ale jednocześnie stać na czele działań zmierzających do rozwiązywania tych problemów w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną opartą na ekologicznym rozwoju oraz model społeczeństwa wytwarzającego i udostępniającego wszystkim korzyści ekonomiczne i środowiskowe będzie oznaczać dla przedsiębiorstw europejskich nowe okazje do ograniczania kosztów materiałów i skutecznego rozwoju w warunkach coraz poważniejszych ograniczeń surowcowych i wysokich standardów ekologicznych. Przyczyni się to również do maksymalizacji produktywności zasobów przy jednoczesnym ograniczaniu ilości pozyskiwanych surowców i generowanych odpadów. Wynikowa zmiana paradygmatu przyniesie korzyści dla bardzo różnorodnych sektorów, w tym gospodarki odpadami, produkcji przemysłowej, pozyskiwania surowców, górnictwa, produkcji żywności i rolnictwa. Broszura CORDIS Results Pack promuje osiem projektów, które prowadzą w Europie do tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości opartej na oszczędnym gospodarowaniu zasobami. Dotyczą one innowacji w sektorze spożywczym i rolnym – odpowiednio projekty RESFOOD i BIOECOSIM, po postępy we współpracy Europy z innymi regionami świata w ramach projektów WATER4CROPS i EWIT. W budowaniu bardziej wystarczającej i zrównoważonej gospodarki równie ważne jak nowe technologie jest wyposażanie przedsiębiorstw i konsumentów w narzędzia i procesy zapewniające wyższą wydajność energetyczną – tymi problemami zajęły się projekty GREENECONET, MYECOCOST i RESCOM. W najbliższych latach UE będzie nadal kłaść nacisk na ekologiczny rozwój, efektywność korzystania z surowców i przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, toteż przyszłe projekty badawcze finansowane w ramach programu Horyzont 2020 będą kontynuować działania zainicjowane przez już zakończone projekty. Z tego względu treść tego pakietu Results Pack będzie regularnie aktualizowana, aby uwzględniała najnowsze innowacje europejskie niezbędne dla sprostania najpoważniejszym wyzwaniom gospodarczym i ekologicznym, z jakimi w XXI wieku musi zmierzyć się Europa i reszta świata. Broszurę można pobrać pod adresem: http://bookshop.europa.eu/pl/research-eu-results-pack-pbZZAD17002/

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo