European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

Dwa zarodki mogą wymieniać się komórkami T przez krew pępowinową

Komórki B i T pełnią zasadniczą rolę w naszych układach immunologicznych. Wytwarzane odpowiednio w śledzionie i grasicy, białka receptorowe na powierzchniach komórek rozpoznają patogeny i reagują na nie. Istota naszych mechanizmów obronnych nie została jeszcze całkowicie poznana, ale wspomagane ze środków UE badania są pomocne w odkrywaniu pewnych niespodzianek.

Różnorodność i złożoność receptorów immunologicznych to wyzwanie dla naszej wiedzy o zasadach fizycznych, na których opierają się niektóre właściwości systemów biologicznych, takie jak rozpoznawanie. Wsparcie projektu RECOGNIZE (Physical principles of recognition in the immune system) przełożyło się na najnowsze odkrycia, które rzucają trochę światła na strukturę i pokrywanie się zasobów receptorów dorosłych komórek T człowieka. Wyniki badań sugerują, że w czasie ciąży bliźniacze zarodki mogą wymieniać się komórkami T przez krew pępowinową, a klony komórek T powstałe przed urodzeniem mogą utrzymywać się w organizmie danej osoby przez około 40 lat. Układy immunologiczne – zróżnicowane, złożone i niezwykle ważne Układ immunologiczny jest w stanie reagować na całe mnóstwo rozmaitych patogenów, dzięki zróżnicowanej gamie receptorów komórek T (TAR) w organizmie. TAR na powierzchni jednej komórki T są zazwyczaj takie same. Zestaw komórek mający ten sam TAR definiuje klonotyp komórek T, a zestaw komórek T w organizmie można postrzegać jako zbiór klonotypów. Zrozumienie, jak dochodzi do tego zróżnicowania i jak się ono zmienia wraz z wiekiem ma zasadnicze znaczenie dla naszej wiedzy o odporności adaptacyjnej. Receptory różnią się u poszczególnych osób, niemniej wiadomo, że niektóre z tych samych receptorów są obecne w organizmach osób, które niekoniecznie muszą być ze sobą spokrewnione. Wspólna pula, nazywana „zasobem publicznym”, jest często uznawana za wynik ewoluowania naszych układów immunologicznych w odpowiedzi na te same wyzwania antygenowe, choć zaproponowano też inne powody. W artykule, który ukazał się niedawno w czasopiśmie »Computational Biology«, naukowcy zaprezentowali, jak ich analiza statystyczna głębokiego sekwencjonowania danych o zasobach komórek T bliźniąt, niespokrewnionych osób w różnym wieku i krwi pępowinowej pokazuje, że klony komórek T powstałe przed urodzeniem utrzymują się w dużej liczbie w dorosłych organizmach przez całe dekady z wolna ulegając rozpadowi wraz z wiekiem. Jeżeli ten wspólny zasób nie jest niezmiennie następstwem tych samych wyzwań, to jak można go wytłumaczyć – zastanawiają się naukowcy. Wysuwają tezę, że spora część zasobu publicznego powstaje przed urodzeniem. W ramach części badań analizowano wymienianie się zasobami między trzema parami bliźniąt jednojajowych. Poczynione obserwacje potwierdzają tezę, że istnienie wspólnych sekwencji wykracza poza zbieg okoliczności w przypadku bliźniąt. Jak pisze zespół: „(…) przyjęte przez nas ogólne ramy analizowania pokrywania się różnych zasobów mają dalekosiężne implikacje praktyczne dla śledzenia klonotypów komórek T w warunkach klinicznych. W szczególności analiza pokrywania się zasobów przed i po leczeniu, przeprowadzona za pomocą cech probabilistycznych wymiany klonotypów, może pomóc ustalić pierwotnego gospodarza i dawcę klonotypów po transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT), a także zwiększyć niezawodność identyfikacji złośliwych klonów w katamnezie minimalnej choroby resztkowej”. Więcej informacji: strona projektu w serwisie CORDIS

Kraje

Francja

Powiązane artykuły