European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-03

Article available in the following languages:

research*eu RESULTS PACK – Wykorzystywanie możliwości i podejmowanie wyzwań związanych z wykorzystaniem biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym

Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. W broszurze przedstawiono 7 projektów finansowanych ze środków UE, które stoją na czele ekscytujących postępów w dziedzinie biotechnologii i nowych odkryć w sektorze rolno-spożywczym.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Rozwiązania z zakresu biotechnologii dla sektora rolno-spożywczego obejmują gamę nowoczesnych technik i narzędzi, które mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia fundamentalnych mechanizmów, leżących u podstaw życia, i posłużyć do zapewnienia znacznych korzyści rolnikom, konsumentom i środowisku. Aby to osiągnąć, niezbędna jest dogłębna wiedza o oddziaływaniu nowych technologii, z uwzględnieniem potrzeb i interesów różnych zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Potrzebna jest także otwarta i precyzyjna komunikacja na temat postępów naukowych i technologicznych, jak również szersze zaangażowanie różnych interesariuszy, aby nie przeoczyć nadarzających się okazji i sprostać powstającym wyzwaniom. Z tego względu Komisja Europejska mocno zaangażowała się w zachęcanie zainteresowanych stron do prowadzenia merytorycznej i otwartej debaty politycznej na temat możliwych korzyści, jakie może odnieść UE dzięki nowoczesnym biotechnologiom i innowacjom w sektorze rolno-spożywczym, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich norm bezpieczeństwa. Prócz przemyślanego kształtowania polityki, UE wspiera także – za pośrednictwem programów ramowych 7PR i „Horyzont 2020” – ambitne projekty badawcze, stojące na czele ekscytujących postępów w dziedzinie biotechnologii i nowych odkryć w sektorze rolno-spożywczym. W niniejszej broszurze opisano siedem takich innowacyjnych i postępowych projektów. Broszurę można pobrać pod adresem: Results Pack: Exploiting opportunities and addressing the challenges of biotech in the Agri-Food sector Results Pack brochure

Kraje

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo