Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe urządzenia do noszenia na ciele pomagają pracownikom służby zdrowia oceniać chorowitość

Chorowitość osób starszych pociąga za sobą wielorakie następstwa zdrowotne, między innymi niepełnosprawność, podatność na choroby, upadki, hospitalizację, umieszczenie w ośrodku opieki, a nawet zgon. Jeden z projektów dostarcza narzędzi, aby wspomóc pracowników służby zdrowia w opiece nad starzejącą się populacją.

Starzenie się naszej populacji to żadna nowina, ani nie jest nią fakt, że wielu starszych obywateli wolałoby zachować możliwie jak najdłużej niezależność, a wypadki mogą ją ograniczyć i skutkować hospitalizacją. Po wypisaniu ze szpitala mogą już nie być w stanie mieszkać w swoich domach. Taki skutek jest druzgocący dla osoby zainteresowanej i kosztowny dla służby zdrowia. Partnerzy wspomaganego ze środków UE projektu FRAILSAFE robią co w ich mocy, aby pogłębić wiedzę na temat chorowitości i opracować sposoby jej definiowania. Jednym z osiągnięć projektu jest innowacyjny system, który mierzy kilka kluczowych parametrów, umożliwiając lekarzom i pielęgniarkom uzyskiwanie w dyskretny sposób wyraźnego obrazu stanu zdrowia pacjenta. System WWBS (Wearable Wireless Body Area Network System) składa się z odzieży naszpikowanej czujnikami, urządzenia elektronicznego i narzędzia programistycznego do wizualizacji danych przesyłanych strumieniowo. Dane można także pobierać z urządzenia elektronicznego na PC i następnie przesłać do usługi przetwarzania w chmurze. Odzież, czyli t-shirt, zawiera dwie elektrody tekstylne do monitorowania aktywności elektrycznej serca (EKG) i tekstylny czujnik piezorezystywny do monitorowania oddychania na klatce piersiowej. W obydwu rękawach znajdują się niewielkie kasetki z 9-stopniowym czujnikiem Freedom (DoF) IMU. Na klatce piersiowej znajduje się także kieszonka na urządzenie elektroniczne z trzecim zintegrowanym czujnikiem 9-DoF IMU. Wszystkie czujniki są połączone przewodami z urządzeniem. Urządzenie zbiera wszystkie informacje gromadzone przez t-shirt i przechowuje je na karcie mikro SD. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, dane można przesyłać za pośrednictwem BluetoothTM do komputera lub urządzenia z systemem Android w celu analizy w czasie rzeczywistym. Piętnaście systemów WWBS produkowanych jest obecnie przez partnera projektu – Smartex – w ramach trwającego projektu pilotażowego. System jest w stanie monitorować: - Postawę - Zmienność rytmu serca - Sygnał i rytm oddechu - Klasyfikację aktywności - RR (odległość w milisekundach między 2 zespołami QRS) - Przebyte kroki Doskonalenie na podstawie opinii użytkowników Nowa wersja FRAILSAFE Smart Vest jest już drugą odsłoną. Inżynierowie przygotowali najpierw prototyp i przekazali go pod koniec 2016 r. partnerom, aby został przetestowany przez klinicystów. Od maja 2017 r. wolontariusze uczestniczący w projekcie w Nancy, Nikozji i Patras wypróbowali koszulkę i podzielili się swoimi opiniami o wersji 1.0 dzięki czemu wersja 2.0 jest przyjaźniejsza dla użytkownika. Pośród dostosowań można wymienić wyraźnie widoczną diodę LED, która przekazuje informacje za pomocą prostego kodu kolorowego, solidniejszą kasetkę (niektóre uległy uszkodzeniu i trzeba było je wymieniać w czasie 9-miesięcznego okresu próbnego) i proste łączniki (te wcześniejsze były zbyt twarde dla słabszych osób). Klinicyści także podzielili się uwagami dotyczącymi ulepszenia gromadzenia danych, a mianowicie zasugerowali silniejszą baterię w celu wydłużenia okresu monitorowania i odrębną baterię do wewnętrznego zegara, aby zapewnić prawidłowy zapis danych w plikach. Partnerzy projektu FRAILSAFE (Sensing and predictive treatment of frailty and associated co-morbidities using advanced personalised patient models and advanced interventions) pracują nad pogłębieniem naszej wiedzy na temat chorowitości i jej związku z chorobami współistniejącymi. Zamierzają zidentyfikować miary ilościowe i jakościowe chorowitości za pomocą zaawansowanych podejść opartych na eksploracji do danych wieloparametrowych i wykorzystać swoje ustalenia do prognozowania krótko- i długoterminowych wyników oraz ryzyka chorowitości. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Grecja

Powiązane artykuły