Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Radosne tweety, zrzędliwe tweety – jedne i drugie mogą wiązać się z twoim rytmem okołodobowym

800 milionów tweetów wydaje się wyraźnie wskazywać w jednym kierunku – pora dnia i pora roku mają wpływ na to, na ile treść tweetów jest pozytywna.

Za regulację snu, procesów poznawczych i metabolizmu odpowiada zegar centralny, który jest częściowo sterowany bodźcami środowiskowymi. Poznanie okołodobowej regulacji nastroju ma zasadnicze znaczenie dla radzenia sobie z codziennymi potrzebami. Dogłębne poznanie hamowane było jednak przez zapotrzebowanie na duże zbiory danych i obiektywną sprawozdawczość. Badania opierają się zazwyczaj na kwestionariuszach, a te mogą być podatne na wybiórczość pamięci. Jednym ze sposobów unikania wybiórczości pamięci jest obiektywne zarejestrowanie nastroju w chwili, w której się pojawił. Media społecznościowe oferują naukowcom całe morze danych i możliwość obiektywnej oceny nastroju innych ludzi, aczkolwiek należy uwzględnić potencjalną przeszkodę, jaką są fałszywe relacje. Naukowcy pracujący nad unijnym projektem THINKBIG wykorzystali ogromny zbiór danych ponad 800 milionów tweetów gromadzonych przez 4 lata w Zjednoczonym Królestwie. Zespół przeanalizował zanonimizowane tweety z 54 największych miast i miasteczek Zjednoczonego Królestwa w odstępach 10 minut, aby sprawdzić, w jaki sposób media społecznościowe mogą zapewnić wgląd w dobrostan psychiczny w ciągu dnia i na przestrzeni roku. Naukowcy uzyskali wyraźne sygnały zmian zachodzących w ciągu dnia w zbiorowym wyrażaniu emocji i zmęczenia. Zespół zastosował metody analizy statystycznej i analizę Fouriera w celu identyfikacji struktur periodycznych, skrajności i punktów zmiany oraz prześledził stałość tych zdarzeń w ciągu pór roku i weekendów. Naukowcy zadbali o uwzględnienie wiadomości z pozdrowieniami i informacjami z wakacji, a także wyodrębnili słownictwo, które mogłoby zniekształcić wyniki. Pominęli wpisy zawierające słowa: szczęśliwy, wesoły, dobry, uroczy, miły, fantastyczny czy wspaniały, po których następowało słowo Boże Narodzenie, Halloween, Walentynki, Wielkanoc, Nowy Rok, Dzień Matki, Dzień Ojca i ich warianty. W swoim artykule Circadian Mood Variations in Twitter Content, który ukazał się w czasopiśmie »Brain and Neuroscience Advances«, ujawniają silne, acz odmienne, układy okołodobowe pozytywnego i negatywnego nastroju. Jak czytamy: „(…) cykle zmęczenia i złości wydają się nadzwyczaj stałe w poszczególnych porach roku oraz w dni weekendowe i robocze. Pozytywny nastrój i smutek bardziej na siebie oddziałują w reakcji na te zmieniające się warunki. Złość i w mniejszym wymiarze zmęczenie wykazują schemat, który odzwierciedla w odwrotny sposób znane zmiany okołodobowe stężenia kortyzolu w plazmie. Większość danych wskazywała na silne przegięcie rano”. Budowanie na wcześniejszych badaniach To nie pierwszy raz, kiedy Twitter posłużył jako źródło danych. Omawiane badania poszerzają wcześniejsze prace, wykorzystując największy zbór danych, zebrany w dłuższym okresie z zawężonego obszaru geograficznego. W ramach projektu THINKBIG posłużono się także udoskonalonymi metodami analizy i wyraźnymi wskaźnikami nastroju. Naukowcy ustalili, że układy okołodobowe są zgodne z wcześniejszymi spostrzeżeniami, potwierdzając, że pozytywne i negatywne emocje są niezależnymi od siebie wielkościami okresowymi. „Jesteśmy przekonani, że to pierwsze badania, które rozkładają na czynniki pierwsze spektrum negatywnych emocji na złość i smutek, i porównują je ze zmęczeniem”. Zespół odkrył dowody na to, że emocjonalność może być ściśle powiązana ze stężeniem kortyzolu, a nawet z okołodobowym uwalnianiem tego hormonu. W świetle powyższego, uzyskane wyniki wskazują, że złość i w mniejszym wymiarze zmęczenie w dosyć uderzający sposób odzwierciedlają odwrotnie znane zmiany stężenia kortyzolu w plazmie. Naukowcy przyznają, że do tego powiązania należy podchodzić ostrożnie, gdyż nie ma dowodów na zależność przyczynową. THINKBIG (Patterns in Big Data: Methods, Applications and Implications) zapewnił dostęp do zbioru wszystkich czasopism ze Zjednoczonego Królestwa z minionych 200 lat, które zostały przeanalizowane w ścisłej współpracy z kolegami reprezentującymi przeróżne dyscypliny w celu poszerzenia bieżących prac nad eksploracją mediów społecznościowych. Projekt ma wywrzeć wpływ na nauki społeczne, ogół społeczeństwa i ustawodawców oraz kluczową dziedzinę inżynierii. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły