European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Copernicus Masters wspiera opracowanie nowej metody przetwarzania big data

Program Copernicus Masters docenił nową usługę pozwalającą naukowcom na przeszukiwanie i analizowanie, za pomocą jednego zapytania, zbiorów danych o wielkości wielu petabajtów, rozproszonych wśród wielu dostawców danych.

Przemysł kosmiczny icon Przemysł kosmiczny

Ogromne ilości danych pochodzących z europejskiego programu monitorowania środowiska Copernicus i jego satelitów Sentinel stanowią podstawę coraz większej liczby produktów i zastosowań dla coraz szerszej gamy przedsiębiorstw. Choć taka ilość informacji umożliwia tworzenie dokładnych prognoz i wyciąganie przydatnych wniosków w tak różnorodnych dziedzinach, jak rolnictwo i telekomunikacja, to nic nam po nich, jeżeli nie będziemy potrafili ich zinterpretować. W ostatnim czasie, organizacja Copernicus Masters doceniła rozwiązanie tego problemu, opracowywane w ramach pewnego unijnego projektu. Uczestnicy inicjatywy EARTHSERVER-2 tworzą, jak to sami ujmują, „rewolucyjne nowe usługi” dzięki ulepszeniu istniejących archiwów danych przy pomocy elastycznej, skalowalnej funkcjonalności obsługi zapytań, a wyniki tych prac będą stanowić istotny wkład w programy GEOSS i Copernicus. Zespół opracował między innymi usługę Earth Observation Data Service, będącą niezwykłą platformą big data, której zadaniem jest umożliwienie szybkiego i łatwego dostępu do danych geoprzestrzennych w celu prowadzenia analiz szeregów czasowych. EO Data Service oferuje interoperacyjne usługi odkrywania, dostępu, tworzenia podzbiorów, wizualizacji, przetwarzania i pobierania danych. W rozproszonych centrach danych znajdują się olbrzymie ilości danych geoprzestrzennych, a aplikacja pozwala na ich analizowanie i wykorzystywanie bez konieczności przesyłania obszernych pakietów między infrastrukturami. Platforma jest przełomową technologią, która daje użytkownikom możliwość zarządzania całym cyklem życia danych, od gromadzenia po dostarczanie produktów. Dane przechowywane w rozproszonych infrastrukturach są udostępniane za pośrednictwem usług FAIR (skrót oznaczający, że dane są możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne oraz możliwe do powielania). Interfejsem jest tu aplikacja internetowa, która pozwala użytkownikowi na manipulowanie różnymi danymi środowiskowymi jednocześnie, w tym dotyczącymi obrazowania w wysokiej rozdzielczości, opadów atmosferycznych, temperatury czy stanu roślinności, bez konieczności pobierania jakichkolwiek plików. Narzędzie spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony specjalistów pracujących na geoprzestrzennych big data. Ostatnio technologię zastosowała między innymi grupa badawcza CNR-ISMAR w Bolonii we Włoszech. Aplikacja pozwala naukowcom zaoszczędzić około 70% czasu na przygotowywanie danych przeznaczonych do zastosowania w badaniach morskich. Teraz Copernicus Masters, wiodąca europejska platforma komercyjnych aplikacji do obserwacji Ziemi, dostrzegła osiągnięcia projektu. Usługa eodataservice.org weszła do finału konkursu Big Data Challenge 2017 i została wybrana do udziału w projekcie Copernicus Accelerator. Accelerator to projekt realizowany pod auspicjami DG GROW Komisji Europejskiej. Jest on elementem programu Copernicus Start-up, wspierającego startupy od powstania pomysłu na biznes po jego pełną komercjalizację. Lider usługi Simone Mantovani nie kryje entuzjazmu: „Wprowadzamy na rynek niezwykłą usługę, która usprawni dostęp do danych Copernicus, a dzięki wsparciu ze strony programu Copernicus pracujemy nad przygotowaniem i wdrożeniem skutecznej strategii promocyjnej”. EARTHSERVER-2, czerpiący z owoców poprzedniej edycji projektu – EARTHSERVER-1 – pozwoli na umocnienie wiodącej pozycji badaczy w dziedzinie usług Big Earth Data. Więcej informacji: film na stronie eodataservice.org strona internetowa projektu

Kraje

Niemcy, Włochy

Powiązane artykuły