European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Niskokaloryczna dieta śródziemnomorska może wpływać na geny i przyczyniać się do poprawy zdrowia

Nowe badanie pokazuje, że bogata w tłuszcze dieta śródziemnomorska, zawierająca orzechy i oliwę z pierwszego tłoczenia, może modyfikować funkcję genów niektórych komórek. Właściwości te powinny pomóc w walce z szeregiem chorób, szczególnie układu krążenia.

Zdrowie icon Zdrowie

Sprawny przebieg procesu metylacji ma podstawowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania niemal wszystkich układów fizjologicznych ludzkiego organizmu. Metylacja DNA to naturalny proces związany z kontrolowaniem prawidłowej ekspresji genów w komórkach organizmu, dzięki której działa on właściwie i pozostaje zdrowy. W ramach projektu PREDIMED PLUS, dofinansowanego ze środków unijnych, zespół naukowców starał się odpowiedzieć na pytanie, czy interwencja przy pomocy dwóch śródziemnomorskich diet – jednej bogatej w oliwę z pierwszego tłoczenia, a drugiej w orzechy – wpływa na stan metylacji genów białych krwinek krwi obwodowej. Wyniki prac zostały opublikowane w czasopiśmie „Nutrients”. Badanie koncentrowało się na trzech grupach interwencji u ochotników z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia: diecie śródziemnomorskiej (MedDiet) + oliwa, MedDiet + orzechy oraz grupie kontrolnej stosującej dietę niskotłuszczową. Zespół twierdzi, że określone elementy MedDiet, szczególnie orzechy i oliwa, powodowały zmiany metylacji w kilku genach krwinek białych krwi obwodowej. „Zmiany te mają potencjalne działanie prozdrowotne – chodzi tu szczególnie o zmiany w genach powiązanych z metabolizmem pośrednim, cukrzycą, stanem zapalnym i transdukcją sygnałów, co może pomóc w wyjaśnieniu wpływu MedDiet i jakości tłuszczów na zdrowie”, wyjaśniają uczeni. Omawiane badanie przeprowadzono w ramach próby PREDIMED. Prevención con Dieta Mediterránea to wieloośrodkowe, randomizowane badanie dotyczące interwencji żywieniowych, przeprowadzone w Hiszpanii w latach 2003–2011 w celu oceny wpływu diety śródziemnomorskiej na przeciwdziałanie chorobom sercowo-naczyniowym. Uczestnikami byli mężczyźni w wieku od 55 do 80 lat oraz kobiety w wieku od 60 do 80 lat, bez wcześniejszej historii chorób układu krążenia. Realizowany aktualnie projekt PREDIMED PLUS (Long-term effects of an energy-restricted Mediterranean diet on mortality and cardiovascular disease: The PREDIMED PLUS Study) poświęcony jest wpływowi na układ krążenia intensywnej interwencji dietetycznej opartej na niskoenergetycznej tradycyjnej diecie MedDiet w porównaniu z mniej intensywnym programem wykorzystującym MedDiet, ale bez ograniczeń kalorycznych, interwencji behawioralnej czy aktywności fizycznej. Założeniem badania jest opracowanie nowego, niedrogiego i zbilansowanego podejścia pozwalającego na zmniejszenie wskaźników zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób układu krążenia wśród osób z nadwagą lub otyłością, wykraczającego poza obserwacje poczynione w badaniu I PREDIMED. Badacze stwierdzili znacząco większą utratę masy ciała w grupie interwencyjnej niż w grupie kontrolnej, jak również bardziej istotne zmniejszenie obwodu talii. W grupie interwencyjnej zaobserwowano też większe obniżenie ciśnienia krwi, poziomu glukozy na czczo oraz ogólnego poziomu cholesterolu. Uczeni stwierdzili, że niskokaloryczna dieta MedDiet połączona z aktywnością fizyczną okazała się „lepsza od diety w grupie kontrolnej pod względem trwałej utraty masy ciała i złagodzenia zespołu metabolicznego”. W projekcie PREDIMED PLUS wzięło udział 6919 uczestników z ponad 20 ośrodków terenowych w różnych regionach Hiszpanii. Więcej informacji: projekt PREDIMED PLUS

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły