Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wyznaczanie trendów w nauce: Według wyników międzynarodowych badań spożywanie jakiejkolwiek ilości alkoholu stanowi zagrożenie dla zdrowia

Według wyników badań nad spożyciem alkoholu na świecie i niebezpieczeństwem występowania chorób, spożywanie jakichkolwiek napojów alkoholowych, wina lub piwa stanowi zagrożenie dla zdrowia.

Społeczeństwo

Na łamach międzynarodowego czasopisma medycznego „The Lancet” opublikowano w ostatnich dniach niepokojące dane statystyczne dotyczące 2016 roku, które z pewnością będą stanowiły zaskoczenie nawet dla osób spożywających alkohol w bardzo umiarkowanych ilościach. Według przeprowadzonych badań, alkohol stanowił główny czynnik ryzyka wystąpienia chorób i przedwczesnych zgonów u mężczyzn i kobiet w wieku 15-49 lat, odpowiedzialny za blisko 1 na 10 zgonów. Alkohol został uznany za przyczynę 2,8 miliona zgonów wynikających między innymi z chorób nowotworowych, chorób układu krążenia i chorób zakaźnych, umyślnych urazów i wypadków drogowych we wszystkich badanych przedziałach wiekowych. Liczny międzynarodowy zespół badaczy zajmował się analizą danych opublikowanych w sprawozdaniu projektu Global Burden of Disease w 2016 roku. W opracowaniu przedstawiono informacje na temat przedwczesnych zgonów i niepełnosprawności spowodowanych przez przeszło 300 chorób w 195 krajach i terytoriach w latach 1990-2016 z podziałem na płeć i wiek badanych. Badacze poddali analizie wpływ alkoholu na 23 schorzenia, a także zagrożenia związane z jego spożyciem dotyczące osób w wieku od 15 do 95 lat. Zero – tyle wynosi jedyna bezpieczna ilość spożywanego alkoholu Badacze ustalili, że co trzeci człowiek na świecie spożywa napoje alkoholowe różnego rodzaju. Grupa osób spożywających alkohol obejmuje 39% mężczyzn i 25% kobiet. Nie jest zaskoczeniem fakt, że Chiny, Indie i Rosja przodują w ogólnej liczbie zgonów związanych z alkoholem wśród obu płci, co wynika z dużej liczby ludności zamieszkującej te kraje. Badacze zaobserwowali również, że spośród 100 000 osób niespożywających alkoholu 914 doświadczyło problemów zdrowotnych związanych z alkoholem. Spożywanie co najmniej jednej porcji alkoholu dziennie powoduje jednak zaistnienie negatywnych skutków dla kolejnych czterech osób. Spożywanie dwóch porcji alkoholu każdego dnia spowodowało wystąpienie chorób u kolejnych 63 osób w ciągu roku. W przypadku badanych, którzy spożywali pięć porcji alkoholu dziennie, odnotowano wystąpienie problemów zdrowotnych u kolejnych 338 osób. Zespół badaczy nie znalazł dowodów na to, że umiarkowane spożycie alkoholu może przyczynić się do zachowania dobrego stanu zdrowia. Pojawiło się również stwierdzenie, że nie istnieją żadne przesłanki świadczące o tym, że spożywanie alkoholu w jakiejkolwiek ilości prowadzi do poprawy zdrowia. „Najbardziej zaskakującym odkryciem było to, że nawet niewielkie ilości alkoholu powodują uszczerbek na zdrowiu na całym świecie”, stwierdziła w rozmowie z CNN główna autorka badania Emmanuela Gakidou, profesor Instytutu Pomiarów i Oceny Zdrowia (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) Uniwersytetu Waszyngtońskiego. „Jesteśmy przyzwyczajeni do informacji mówiących, że spożywanie jednego bądź dwóch drinków dziennie nie stanowi żadnego problemu, jednak dowodów nie da się oszukać”. „Poprzednie badania wykazały pozytywny wpływ alkoholu na niektóre schorzenia, jednak przeprowadzone przez nas badanie wykazało, że liczba skumulowanych zagrożeń dla zdrowia związanych z alkoholem zwiększa się wraz ze spożywaniem dowolnej ilości alkoholu” stwierdził dr Max Griswold, jeden z autorów badania i pracownik IHME, w wywiadzie udzielonym BBC. „Silny związek między spożyciem alkoholu a ryzykiem zachorowań na raka, urazów i chorób zakaźnych stwierdzony w naszym badaniu niweluje jego pozytywny wpływ polegający na przeciwdziałaniu chorobom serca”. Uczony dodał także: „Pomimo faktu, że zagrożenia dla zdrowia związane ze spożyciem alkoholu są niewielkie w przypadku spożywania jednej porcji alkoholu dziennie, zwiększanie spożycia powoduje ich gwałtowny wzrost”. Opracowanie sugeruje działania, które powinny podjąć rządy w celu zniechęcania ludzi do konsumpcji alkoholu. Politycy i kluczowe podmioty muszą zmienić sposób udzielania porad oraz rodzaje wsparcia udostępnianego obywatelom, a także wziąć pod uwagę możliwość opodatkowania alkoholu oraz podjęcia innych działań w tym zakresie. Niezależnie od miejsca, w którym mieszkamy, problemy związane ze spożywaniem alkoholu i ich konsekwencje stanowią poważny powód do niepokoju. Największą przeszkodą będzie jednak przekonanie o tym fakcie wszystkich ludzi, szczególnie biorąc pod uwagę to, w jakim stopniu alkohol stanowi istotny element kultury na całym świecie.

Kraje

Zjednoczone Królestwo