Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Leczenie krów mlecznych bez antybiotyków

Czy oporność na antybiotyki oznacza koniec nowoczesnych metod leczenia infekcji wymion w przemyśle mleczarskim? Przecząco na to pytanie odpowiadają naukowcy, którzy opracowują przełomową technologię skuteczną w zwalczaniu wszystkich badanych bakterii.

Żywność i zasoby naturalne
Zdrowie

Antybiotykooporność dramatycznie rośnie na całym świecie. W miarę jak coraz więcej bakterii jest opornych na mające je zabijać antybiotyki, leki te stają się nieskuteczne, co osłabia naszą zdolność do leczenia powszechnych chorób zakaźnych. Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje nastanie ery „post-antybiotycznej”, w której powszechne infekcje i drobne skaleczenia mogą znowu okazywać się śmiertelne. Finansowany przez UE projekt PanaMast ma na celu rozwiązanie problemu oporności na antybiotyki poprzez skupienie się na mastitis, zapaleniu wymion u bydła mlecznego występującym powszechnie na całym świecie. Podczas gdy mastitis jest zwykle leczone przy użyciu konwencjonalnych antybiotyków, uczestnicy projektu PanaMast opracowują pierwsze na świecie nieantybiotykowe rozwiązanie do leczenia krów mlecznych. Korzyści zdrowotne i ekonomiczne wynikające z zastosowania innowacyjnej technologii Nosząca nazwę długo działających form reaktywnych (LARS), nowa nieantybiotykowa technologia antybakteryjna jak dotąd okazała się skuteczna w zwalczaniu wszystkich badanych mikroorganizmów, w tym bakterii antybiotykoopornych, takich jak gronkowiec złocisty odporny na metycylinę (MRSA). Co ważniejsze, nie wywołuje ona oporności. LARS, wysoce skuteczna zarówno w walce z bakteriami Gram-ujemnymi, jak i Gram-dodatnimi, cechuje się również doskonałym profilem bezpieczeństwa / niskiej toksyczności in vivo oraz in vitro. Środek może być podawany na różne sposoby, w tym w postaci aerozolizowanej lub nebulizowanej, a jego niskie minimalne stężenie hamujące sprawia, że jest odpowiedni dla szeregu różnych zastosowań terapeutycznych. Poza korzyściami zdrowotnymi, jakie oferuje, nowa metoda daje też istotne korzyści ekonomiczne hodowcom bydła mlecznego. Stosowanie konwencjonalnych antybiotyków oznacza dla rolników straty, ponieważ mleko od krów poddawanych leczeniu nie może być sprzedawane przez pewien czas w trakcie i po zakończeniu leczenia. Ponadto, jeżeli antybiotyki nie zadziałają, zakażone krowy trzeba ubić. Kosztuje to europejski i amerykański przemysł mleczarski ponad 3 mld euro rocznie. Jednak w przypadku stosowania LARS mleko może być potencjalnie sprzedawane zarówno w trakcie leczenia, jak i po jego zakończeniu, co oznacza duże korzyści dla rolników i producentów mleka. W komunikacie prasowym opublikowanym przez lidera projektu Westway Health, dyrektor dr Ruairi Friel wyjaśnia innowacyjne podejście firmy: „Podstawą naszego pomysłu było istnienie innych sposobów zabijania bakterii takich jak MRSA. Są one stosowane codziennie na całym świecie, a ich przykładem jest użycie środków dezynfekujących lub czyszczenie parą wodną. Udało nam się opracować nową metodę zabijania bakterii, która nie uszkadza żywych tkanek. Nasze rozwiązanie opiera się na połączeniu związków inspirowanych naturą i jesteśmy przekonani, że jeżeli uda nam się rozwinąć nasze rozwiązanie i zwiększyć skalę jego produkcji, to możemy pomóc w rozwiązaniu globalnego wyzwania, jakim jest antybiotykooporność”. Do zakończenia 24-miesięcznego projektu PanaMast (Progressing a non-antibiotic antimicrobial treatment for Bovine Mastitis towards market – PanaMast) jego uczestnicy zamierzają ukończyć testowanie swojego nowego produktu i przygotować go do wprowadzenia na rynek (8. poziom gotowości technologicznej). Jeżeli uda się uzyskać atesty Europejskiej Agencji Leków, produkt ma być dostępny na rynku w 2021 lub 2022 r. Więcej informacji: strona projektu PanaMast

Kraje

Irlandia

Powiązane artykuły