Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Co nowego w projekcie SHDS: lepsza ochrona przed skutkami trzęsień ziemi

W celu ograniczania zniszczeń spowodowanych przez trzęsienia ziemi inżynierowie pracują nad stworzeniem materiałów budowlanych, które będą dostosowywać się do wstrząsów sejsmicznych. W projektowaniu kładą nacisk na parametry użytkowe konstrukcji, a nie tylko na jej wytrzymałość. Projekt SHDS (Seismic-resistant Highly Deformable Structures) rozpoczęto w 2015 r. w celu opracowania materiałów budowlanych z wykorzystaniem wysoce odkształcalnego betonu (ang. High Deformability Concrete, HDC), w którego skład wchodzą cząstki gumowe odzyskiwane z zużytych opon. HDC powstał podczas realizacji innego projektu finansowanego przez UE – ANAGENNISI.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W projekcie SHDS opracowano belki łączące, zaprojektowane w taki sposób, aby stanowiły pierwszy element budynku ulegający zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi, chroniąc tym samym pozostałe elementy konstrukcyjne. Budowa belek pozwala także na ich łatwą wymianę, co minimalizuje kosztowne naprawy i przyspiesza powrót mieszkańców do budynku. W zeszłym roku dr David Escolano, koordynator projektu i stypendysta Marie Curie (obecnie pracujący na Wydziale Inżynierii Mechanicznej na Politechnice w Madrycie), powiedział nam, że zespół przetestował ponad 300 walców/sześcianów zanim udało mu się opracować zoptymalizowaną mieszankę, zdolną wytrzymać podobne obciążenia jak tradycyjne odpowiedniki, odznaczającą się jednocześnie czterokrotnie większą odkształcalnością. Projekt nie był jeszcze wtedy gotowy na komercjalizację, czy w międzyczasie wydarzyło się więc coś nowego? W rozmowie dla naszego cyklu „Dalsze losy…” dr Escolano przyznaje, że „ bardzo trudno wprowadza się innowacje w sektorze budowlanym, a zwłaszcza w dziedzinie inżynierii budowlanej, jako że mamy do czynienia z integralnością strukturalną budynków i infrastruktury”. W praktyce oznacza to konieczność przeprowadzania rygorystycznych testów, „żeby odpowiedzieć na kluczowe pytania związane z wytrzymałością, spoiwem, długofalowymi parametrami użytkowymi, w tym pełzaniem i zmęczeniem, a także reakcją na przypadkowe zdarzenia, np. ogień i uderzenie”, wyjaśnia dr Escolano. W tym celu obecnie zespół analizuje dane z testów, które pozwolą im na „opracowanie modeli analitycznych oraz numerycznych modeli konstytutywnych dla HDC oraz na optymalizację projektu wysoce odkształcalnych elementów”, dodaje dr Escolano. Pozyskane informacje zostaną wykorzystane jako podstawa do stworzenia wytycznych dla norm i kodeksów budowlanych, które muszą być opracowywane z uwzględnieniem wszelkich nowych materiałów i rozwiązań inżynieryjnych. Poruszając kwestię komercjalizacji, dr Escolano wyjaśnia, że w międzyczasie zespół „rozpowszechnia wyniki projektu na branżowych forach, co generuje duże zainteresowanie ze strony innych naukowców i inżynierów, a to z kolei motywuje nas do pracy nad wprowadzeniem naszych materiałów na rynek”. Jak widać, do komercjalizacji jeszcze długa droga, ale od formalnego zakończenia projektu SHDS zespół poczynił znaczne postępy!

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły