Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Eksperci z dziedziny biznesu, technologii, przemysłu lub zrównoważonego rozwoju – dołączcie do World Alliance for Efficient Solutions

Komisja Europejska wspiera działania https://solarimpulse.com/world-alliance (stowarzyszenia World Alliance for Efficient Solutions). Szwajcarska fundacja Solar Impulse wspólnie z World Alliance dąży do celu, jakim jest zebranie 1 000 Skutecznych Rozwiązań (ang. Efficient Solutions) dla pięciu celów zrównoważonego rozwoju: czystej wody, czystej energii, zrównoważonego rozwoju miast, odpowiedzialnego zużycia i produkcji oraz przemysłu i infrastruktury. Portfolio 1 000 Skutecznych Rozwiązań ma na celu zachęcenie decydentów do przyjmowania ambitnych celów środowiskowych i innowacyjnych regulacji prawnych oraz podejmowania właściwych decyzji politycznych.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe
Energia

Skuteczne Rozwiązanie ma chronić środowisko, być wykonalne pod względem technologicznym oraz wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę, opierając się przy tym na rzetelnych zasadach rynkowych. Rozwiązanie, które przejdzie proces oceny stowarzyszenia World Alliance, zyskuje miano Skutecznego Rozwiązania fundacji Solar Impulse, staje się częścią społeczności i zyskuje nowe perspektywy w zakresie pozyskiwania inwestorów, partnerów i/lub klientów. Komisja Europejska od kilku miesięcy wnosi swój wkład w działania stowarzyszenia World Alliance. Finansowane przez UE innowacyjne projekty mogą przyłączyć się do World Alliance, a w celu pobudzenia zainteresowania tą inicjatywą nawiązywany jest kontakt ze społecznościami eksperckimi. Stowarzyszenie World Alliance potrzebuje wysoce zmotywowanych ekspertów. Poszukiwani są eksperci-ochotnicy, którzy są w stanie określić, czy dane rozwiązanie sprzyja zrównoważonemu rozwojowi, niesie korzyści dla społeczeństwa i gospodarki, jest wykonalne pod względem wprowadzenia na rynek i sprzyja środowisku naturalnemu. Proces oceny musi być przeprowadzony on-line i wymaga około pięciu godzin pracy w ujęciu miesięcznym. Są Państwo zainteresowani dołączeniem do grona ekspertów stowarzyszenia World Alliance for Efficient Solutions? W tym celu należy skontaktować się z zespołem eksperckim fundacji Solar Impulse pod adresem expert@solarimpulse.com.

Kraje

Szwajcaria