Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowatorska technika charakteryzowania składu chemicznego i struktury próbek

Badacze wspierani przez UE opracowali nową technologię umożliwiającą budowę taniego, przenośnego spektrometru ramanowskiego. Stworzy ona przełomowe możliwości w zakresie analizy materiałów i kontroli jakości w różnych sektorach.

Badania podstawowe

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły

Nowe produkty i technologie
Kształtowanie polityki i wytyczne

21 Listopada 2016