European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

A novel technology for sewerage mapping, inspection and cleaning with integrated real-time self-audit capability

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy zautomatyzowany system oczyszczania kanałów ściekowych

Utrzymanie systemu kanalizacyjnego w czystości i zapewnienie jego sprawności ma decydujące znaczenie dla zdrowia publicznego i właściwego funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Naukowcy opracowali zautomatyzowany system kontroli i urządzenie czyszczące, które pozwolą zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Koszty czyszczenia i konserwacji 2,25 mln km kanałów ściekowych w UE wynoszą ponad 6 mld euro rocznie. Jednak dzisiejsze systemy czyszczące są skrajnie nieefektywne, ponieważ wymagają potężnych ilości wody. W ramach finansowanego przez UE projektu PIPEGUARD udało się znaleźć potencjalne rozwiązanie: urządzenie do inspekcji, czyszczenia i odwzorowywania systemów kanalizacyjnych. Nowe podejście mogłoby obniżyć koszty czyszczenia o 35% za sprawą prac docelowych. Prototyp składa się z dostępnej na rynku platformy ciągnikowej, urządzenia ultradźwiękowego do wykrywania złogów zanieczyszczeń w ściekach, kamer wideo i fotograficznych. Jest on połączony kablem ze stacją bazową, w której odbywa się przetwarzanie danych i interakcja użytkownika z prostym interfejsem. Poza lokalizowaniem złogów i uszkodzeń w kanałach ściekowych oraz oczyszczaniem tych złogów, system może udostępniać trójwymiarową mapę sieci ścieków w czasie rzeczywistym. W ten sposób użytkownicy mają możliwość zidentyfikowania obszarów o wysokim poziomie zanieczyszczenia. Urządzenie mieści się w tunelach o tak małej średnicy, jak 100 mm, a prędkość czyszczenia i inspekcji wynosi aż 60 m na minutę. Jako że testy prototypu w terenie przyniosły pozytywne rezultaty, dzięki dalszym udoskonaleniom system może zostać wprowadzony na rynek w najbliższej przyszłości.

Słowa kluczowe

System kanalizacyjny, urządzenie czyszczące, kontrola zautomatyzowana, osadzanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania