European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Rapid Biosensor for the Detection of Mycotoxin in Wheat

Article Category

Article available in the following languages:

Nowy bioczujnik do wykrywania mykotoksyn

Mykotoksyny to rodzina związków chemicznych produkowanych przez grzyby, które skażają wiele roślin uprawnych stosowanych w produkcji żywności i pasz. Naukowcy opracowali zautomatyzowany system o wysokiej czułości do wykrywania powszechnie występującej mykotoksyny znanej jako deoxyvalenol (DON).

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Obecnie nie ma zautomatyzowanego systemu wykrywania mykotoksyn dla potrzeb przemysłu zbożowego. Jednak skażenie mykotoksynami zbóż, takich jak pszenica i kukurydza, przynosi potężne straty gospodarcze w związku ze stratami żywności i problemami zdrowotnymi. W ramach finansowanego przez UE projektu "Rapid biosensor for the detection of mycotoxin in wheat" (www.mycohunt.eu (MYCOHUNT)) opracowano bioczujnik o wysokiej wrażliwości do wykrywania mykotoksyny DON. Naukowcy początkowo dowiedli, że kurz pszenicy ma wyższe stężenie DON niż ziarna pszenicy, czyniąc z niego bardziej odpowiednie podłoże do pobierania próbek mykotoksyn. Następnie opracowali przeciwciało swoiste dla DON u myszy, by móc wykorzystać czujnik immunologiczny — detektor biologiczny. Po przeprowadzeniu obszernych badań rynku, naukowcy zbudowali prototyp zdolny do wykrywania DON w powietrzu w stężeniach nawet tak niskich, jak 50 części na miliard. Prototyp poddano testom i walidacji zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i fabrycznych. Od tamtej pory powstał biznesplan na rzecz komercjalizacji nowatorskiej technologii. Niezbędne są dalsze udoskonalenia konstrukcji, jednak szacuje się, że urządzenie MYCOHUNT zostanie udostępnione na rynku w ciągu najbliższych dwóch lat.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania