Skip to main content

INternational VEnue for poSTgraduate education

Article Category

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowy program dla doktorów sprzyja najnowocześniejszym badaniom medycznym

Poprzez wymiany naukowe i programy reintegracji unijny projekt z powodzeniem rozszerzył prestiżowy podoktorski program badawczy w San Raffaele Biomedical Science Park (SRBSP) w Mediolanie.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe
Badania podstawowe
Zdrowie

SRBSP to duża infrastruktura obejmująca trzy główne ośrodki. Szpital San Raffaele jest jednym z czołowych prywatnych szpitali we Włoszech, uznanym przez włoskie Ministerstwo Zdrowia jako szpitalne centrum badawcze – Institute for Research and Health Care (IRCCS). Università Vita-Salute San Raffaele (USR) to prężnie działający prywatny uniwersytet, w skład którego wchodzą wydziały medycyny, psychologii i filozofii. Oferuje również studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Fondazione Centro San Raffaele (FCSR), znany na świecie ośrodek prowadzący badania z zakresu medycyny molekularnej, prowadzi program dla włoskich i międzynarodowych badaczy ze stopniem doktora. Wsparcie ze środków UE w ramach projektu INVEST (International venue for postgraduate education) umożliwiło udoskonalenie i rozszerzenie programu dla doktorów oferowanego przez USR. Ogólnym celem projektu było wspieranie badań naukowych i mobilności międzynarodowej oraz zapewnianie rozwoju zawodowego i szkoleń poprzez zwiększenie międzynarodowego charakteru społeczności doktorów SRBSP. Stypendyści ze stopniem doktora zostali wybrani w przejrzystym, opartym na osiągnięciach zawodowych procesie rekrutacji i mogli wybrać dowolny temat zainteresowań spośród licznych obszarów działalności badawczej SRBSP. Tematy te obejmują badania podstawowe, stosowane, kliniczne i przemysłowe. Ogłoszono trzy międzynarodowe zaproszenia do składania wniosków. Nagrodzonych zostało 21 stypendystów, spośród których 17 zostało przyjętych do programu. Wszyscy stypendyści otrzymali pomoc w dopełnieniu procedur administracyjnych oraz kwestii prawnych i otrzymali informacje na temat lokalnych placówek i ich działalności. Stale aktualizowany ogólnodostępny serwis internetowy pozwolił na promowanie i rozpowszechnianie informacji na temat trzech tur składania wniosków. Promował również działania szkoleniowe i wydarzenia związane z projektem INVEST. Zorganizowano kilka szkoleń i zachęcono wszystkich doktorów do uczestnictwa w tych wydarzeniach w celu rozwijania nowych umiejętności badawczych, wykorzystania przyszłych możliwości kariery i zdobycia wiedzy na temat konkretnych technologii i dziedzin. Szkolenie dotyczyło pionierskich dziedzin badań i najnowocześniejszych technik i odbywało się w atmosferze wsparcia, intensywnej współpracy i w interdyscyplinarnym środowisku. Stypendia dla doktorów w ramach projektu INVEST przyciągnęły utalentowanych naukowców do SRBSP, dając im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. Projekt stworzył możliwość rozwoju życiowej kariery, oferując naukowcom niepowtarzalną okazję do poszerzenia swoich umiejętności technicznych i naukowych w renomowanych międzynarodowych laboratoriach oraz zapewniając współpracę w międzynarodowym środowisku.

Słowa kluczowe

Program dla doktorów, badania medyczne, San Raffaele Biomedical Science Park, INVEST, kształcenie doktorów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania