CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Demonstration Project for Power Supply to Telecom Stations through FC technology

Article Category

Article available in the following languages:

Zielona energia dla zdalnych stacji bazowych

Ogniwa paliwowe mogą stanowić realną alternatywę dla standardowych źródeł zasilania, takich jak akumulatory i agregaty wysokoprężne, w niepodłączonych do sieci telekomunikacyjnych stacjach bazowych. Uczestnicy jednego z projektów finansowanych ze środków UE postanowili zaprezentować zalety ogniw paliwowych klientom z różnych sektorów przemysłu.

Energia icon Energia

Technologie wodorowe i ogniw paliwowych mogą posłużyć do zasilania stacji bazowych zasilanych energią odnawialną. Finansowany przez UE projekt "Demonstration project for power supply to telecom stations through FC technology" (FCPOWEREDRBS) wyraźnie potwierdza ten potencjał. W oparciu o 15 czynnych stacji bazowych we Włoszech oraz 2 ośrodki badawcze w Europie w projekcie FCPOWEREDRBS prowadzone są badania terenowe, mające na celu ocenę technologii na potrzeby tego obiecującego, choć raczkującego rynku. Urządzenia te powinny wykazać się taką sprawnością pod względem czasu rozruchu, niezawodności, trwałości i liczby cykli pracy, która umożliwi ich szybkie wprowadzenie na rynki światowe. Agregaty wysokoprężne są zastępowane przez nowe systemy łączące energię odnawialną z ogniwami paliwowymi z membraną do wymiany protonów, napędzanymi czystym wodorem. Dzięki alternatywnym systemom zasilającym, projekt FCPOWEREDRBS przyczynia się nie tylko do zwiększenia wydajności stacji bazowych niepodłączonych do sieci energetycznej, ale także do zmniejszenia kosztów eksploatacji. W określeniu specyfikacji dla systemu pomogły symulacje. Szczególny nacisk położono na ocenę wpływu wielkości akumulatora i ogniwa fotowoltaicznego oraz zmiennych warunków pogodowych na wydajność systemu. Stworzono laboratorium do badań porównawczych nad zasilanych ogniwami paliwowymi stacji bazowych, w którym przetestowano pierwszy system ogniw paliwowych. Ponadto badacze zbadali wpływ nagłych zmian promieniowania na każdy z podzespołów. W ramach projektu FCPOWEREDRBS opracowano protokół do porównywania różnych technologii ogniw paliwowych, który można stosować wraz z innymi dostępnymi metodami porównawczymi, dostarczając przejrzystych danych użytkownikom końcowym. Zaproponowany w projekcie FCPOWEREDRBS system ogniw paliwowych pozwala zmniejszyć wpływ stacji bazowych na środowisko oraz znacząco obniżyć koszty.

Słowa kluczowe

Ekologiczna energia, telekomunikacja, ogniwa paliwowe, źródła energii, poza siecią, wodór, technologie ogniw paliwowych, radiowe stacje bazowe, dostarczanie energii, stacje telekomunikacyjne, fotowoltaiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania