CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Advancing Binaural Cochlear Implant Technology

Article Category

Article available in the following languages:

Tworzenie innowacyjnych dwuusznych implantów ślimakowych

W ramach jednej z inicjatyw UE opracowano prototyp nowatorskiego implantu ślimakowego, który umożliwia pacjentom słyszenie w sposób bardziej zbliżony do prawidłowego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Implanty ślimakowe to urządzenia stymulujące nerw słuchowy impulsami elektrycznymi. Choć stanowią one doskonały punkt wyjścia dla przywracania doznań słuchowych pacjentom z niedosłuchem, umożliwiają słyszenie tylko jednym uchem. Osoby normalnie słyszące wykorzystują słyszenie dwuuszne, co umożliwia porównywanie dźwięków dochodzących do jednego i drugiego ucha w celu lokalizowania źródła dźwięku. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ABCIT (Advancing binaural cochlear implant technology) zajęto się wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technicznych do stworzenia dwuusznego implantu ślimakowego. Partnerzy projektu opracowali platformę badawczą do generowania danych umożliwiających maksymalizowanie korzyści ze słyszenia dwuusznego dla pacjentów z implantami ślimakowymi. Platforma obejmuje też narzędzia badawcze do oceny słyszenia dwuusznego. Opracowany przenośny system czasu rzeczywistego wypełnia istotną lukę w badaniach nad implantami ślimakowymi, łącząc na jednej platformie sprzęt i oprogramowanie. Stanowi to ważny krok naprzód w pracach nad implantami ślimakowymi. Partnerzy projektu ABCIT stworzyli nowe strategie symulacji działania implantów ślimakowych i zaprojektowali nowatorskie narzędzia programowe i sprzętowe do rejestrowania aktywności mózgu u pacjentów z dwustronnymi implantami ślimakowymi. Opracowano między innymi pierwszy wielokanałowy elektroencefalogram pnia mózgu dla pacjentów z implantami ślimakowymi. Badacze przystosowali najnowocześniejsze algorytmy aparatów słuchowych i opracowali nowe algorytmy do implantów ślimakowych. Dokonano oceny skuteczności algorytmów pod względem analizy mowy. Zastosowane algorytmy znacząco poprawiły rozumienie mowy przez pacjentów za sprawą usuwania hałasu tła z sygnałów akustycznych przed przetworzeniem ich w implantach ślimakowych w impulsy elektryczne. Przeprowadzono też studium wykonalności, które dało pozytywny wynik dla rozwiązania ABCIT. Technologia ABCIT może w przyszłości zrewolucjonizować stosowanie implantów słuchowych, umożliwiając pacjentom słyszenie i funkcjonowanie w sposób bardziej zbliżony do normalnego również w miejscach, gdzie dotychczas komunikacja była dla nich niemal niemożliwa. Po wprowadzeniu na rynek nowe urządzenie będzie stanowić opłacalne rozwiązanie terapeutyczne dla coraz większej części globalnej populacji.

Słowa kluczowe

Dwuuszny implant ślimakowy, niedosłuch, ABCIT, słyszenie dwuuszne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania