Skip to main content

The Effects of Work-Life Balance on Companies, Individuals, and Their Families from Around the World

Article Category

Article available in the folowing languages:

Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym

Koncepcja odpowiedzialności rodzinnej przedsiębiorstw może sprzyjać poprawie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym, dzięki której pracownicy są bardziej zadowoleni, a firmy bardziej produktywne.

Zmiana klimatu i środowisko

Firmy najczęściej koncentrują się głównie na wynikach finansowych i zyskach swoich udziałowców, nie uwzględniając w należytym stopniu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym pracowników. Z drugiej strony, dobre praktyki dotyczące zarządzania kładą nacisk na większą odpowiedzialność społeczną i zrównoważony rozwój, w tym dobre samopoczucie ludzi i rodzin. "The effects of work-life balance on companies, individuals, and their families from around the world" (NIFREI) to przeprowadzony niedawno unijny projekt, w ramach którego badano, w jaki sposób polityki prorodzinne wpływają na życie pracowników i wydajność ich pracy. Dokładniej mówiąc, badacze przyglądali się wyłanianiu się odpowiedzialności rodzinnej przedsiębiorstw (CFR) jako kluczowym aspekcie wewnętrznym odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. CFR, wzywająca do godzenia ze sobą życia zawodowego, rodzinnego i osobistego, ma sprzyjać zaangażowaniu, zadowoleniu, konkurencyjności, elastyczności i zrównoważoności. Aby zrealizować te założenia, zespół projektu przeanalizował badania prowadzone w Międzynarodowym Centrum Pracy i Rodziny działającym przy Szkole Biznesu IESE w Hiszpanii. W szczególności badano, w jaki sposób wskaźnik odpowiedzialności rodzinnej pracownika (IFREI) używany na IESE mierzy CFR i jej wpływ na ludzi, społeczeństwo i wyniki firm w 21 krajach świata. Co ważne, badacze odnotowali, że 54% osób biorących udział w jednym z kluczowych badań IFREI stwierdziło, iż pracują w środowisku trudnym i niesprzyjającym rodzinie oraz integracji. Stwierdzono także, że nawet w obrębie tej samej organizacji niektóre środowiska umożliwiają pracownikom łączenie życia zawodowego i rodzinnego, a inne znacząco to utrudniają. Wynika to z braku elastycznych polityk oraz nienależytego komunikowania tych polityk, a także z różnic w stylach zarządzania i kulturach generujących różne mikroklimaty w tej samej firmie. Ważnym ustaleniem jest to, że jeżeli pracownicy dostrzegają wspieranie CFR przez kierownictwo, wówczas dwa razy rzadziej chcą odejść z firmy, ich motywacja jest ponad dwukrotnie większa, a dodatkowo rośnie poziom ich zaangażowania. Wymaga to wsparcia emocjonalnego i dobrego przykładu ze strony kierownictwa, a także reorganizacji i elastyczności w miejscu pracy. Ogólnie rzecz biorąc, CFR może pomóc w skróceniu czasu pracy, ograniczeniu nieobecności w pracy oraz zwiększeniu wydajności. Pozwala też zwiększyć elastyczność firm, wydobywając z pracowników to co najlepsze i sprzyjając równości płci. Wykorzystując wyniki omawianych badań, firmy mogą osiągnąć te korzyści i stać się bardziej zrównoważone.

Słowa kluczowe

Równowaga między życiem prywatnym i zawodowym, polityki prorodzinne, odpowiedzialność rodzinna przedsiębiorstw, odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania