Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Baza danych na temat renowacji dla zwiększania efektywności energetycznej w UE

Internetowa baza danych dotyczących renowacji różnych rodzajów budynków — w połączeniu z odpowiednimi narzędziami — pozwoli na zwiększenie wydajności energetycznej i przyniesie korzyści branży budowlanej.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

Finansowany przez UE projekt INSPIRE z powodzeniem uporał się z kwestią wysokiego zużycia energii w budynkach poprzez opracowanie szeregu pakietów renowacyjnych odpowiednich do różnych typów klimatu, których celem jest ograniczenie zużycia energii budynku do mniej niż 50 kWh/m2/rok. Dzięki projektowi inżynierowie, architekci i decydenci mają teraz dostęp do internetowej bazy danych rozwiązań do renowacji odpowiednich do różnych sytuacji. Prace modernizacyjne to zwykle złożona i kosztowna procedura, która wiąże się z dyskomfortem i niewygodami odczuwanymi przez mieszkańców. Dlatego projekt ten skupił się na osiągnięciu wysokiego stopnia prefabrykacji umożliwiającego przezwyciężenie barier technicznych oraz cieszącego się akceptacją branży budowlanej i inwestorów. W projekcie INSPIRE przeprowadzono symulacje, podczas których przetestowano różne kombinacje w zakresie izolacji, okien, wentylacji oraz technologii grzewczych i chłodzących. Zastosowano je do budynków różnego typu, aby przekonać się, które kombinacje sprawdzają się najlepiej pod względem wydajności energetycznej, środowiskowej oraz kosztowej. "Przetestowano ponad 200 000 kombinacji", wyjaśnia koordynator projektu Roberto Fedrizzi z EURAC we Włoszech. "Kompleksowy charakter naszej bazy danych oznacza, że pracownicy nie muszą wykonywać obliczeń, aby uzyskać informacje na temat wstępnego projektu modernizacji budynków, ponieważ takie obliczenia zostały już wykonane". W analizie uwzględniono wiek budynku, cechy konstrukcji oraz rodzaj prawa własności, tak aby w bazie danych znalazły się informacje dotyczące różnych rodzajów budynków. "Kluczem do sukcesu projektu było skoncentrowanie aspektów technologii renowacji nie na placu budowy, a na procesie fabrykacji, co zaowocowało powstaniem tzw. 'Zestawów uprzemysłowionych' o licznych funkcjonalnościach", wyjaśnia Fedrizzi. "Staraliśmy się także możliwie najbardziej oddalić instalację i złożoność operacyjną od domów i biur. Te zestawy to uprzemysłowione produkty, które opracowano poprzez połączenie różnych elementów modernizacyjnych w celu uzyskania kompletnych, prefabrykowanych rozwiązań". Elementy te to między innymi systemy HVAC, systemy oświetleniowe i systemy zasłaniania światła, układy przewodów rurowych i wentylacyjnych, a także systemy wytwarzania energii. Cechą wyróżniającą ten projekt jest całościowe podejście do renowacji i ukierunkowanie na oszczędzanie energii we wszystkich możliwych aspektach renowacji budynków. Renowacji poddano dwa budynki demonstracyjne, jeden w Ludwigsburgu, w Niemczech, drugi zaś w Madrycie, w Hiszpanii, w celu przeprowadzenia walidacji metod modernizacji oraz oceny wydajności technologii. Te same budynki wykorzystano także do oceny ewentualnych technicznych i pozatechnicznych barier utrudniających akceptację rozwiązań na rynku: planiści, instalatorzy i użytkownicy końcowi byli mocno zaangażowani w proces planowania, dzięki czemu dało się zweryfikować ich gotowość do zaakceptowania, przyjęcia oraz korzystania z proponowanych rozwiązań. "W szczególności prefabrykowane drewniane elementy fasady obejmujące izolację, nowe okna i systemy aktywne, takie jak moduły kanałów wentylacyjnych, okazały się bardzo skuteczne w fazie montażu", mówi Fedrizzi. "Przewidujemy, że niektóre zestawy zostaną zademonstrowane w ramach nowych projektów innowacyjnych programu Horyzont 2020, z których część już rozpoczęto, natomiast inne zostaną poddane próbie w prawdziwych budynkach. Gdy integracja czynnych komponentów zostanie w pełni ustandaryzowana i oceniona na dużą skalę, a model biznesowy dopracowany, rozwiązanie będzie gotowe do wprowadzenia na rynek masowy". Prace projektu SQUTEC zakończono we wrześniu 2016 r.

Słowa kluczowe

Baza danych dotyczących renowacji, efektywność energetyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania