European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

extended-HIgh performance MAss market GNSS receiver muLti stAndard readY for mArket

Article Category

Article available in the following languages:

Od Galileo do pozycjonowania wielosystemowego

Ewolucja globalnego systemu nawigacji satelitarnej GNSS do postaci systemu systemów otwiera zupełnie nowe możliwości dla aplikacji pozycjonowania satelitarnego. Naukowcy korzystający z dofinansowania UE opracowali odbiornik wielu satelitów, który pozwoli zwiększyć niezawodność i dokładność pozycjonowania.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Dla europejskiego systemu Galileo ustalono już plany poszerzania zakresu działania, amerykański system GPS jest modernizowany, a rosyjski system GLONASS jest przywracany do pełni możliwości. Inne dostępne systemy to europejski system wspomagania satelitarnego EGNOS i jego amerykański odpowiednik WAAS. Jednoczesna dostępność wszystkich tych systemów stanowi wyzwanie przy projektowaniu odbiorników pozycjonujących, które muszą obsługiwać wiele częstotliwości, protokołów komunikatów i parametrów systemowych. W kontekście tak wymagających innowacji technologicznych powołano do życia projekt "Extended-high performance mass market GNSS receiver multi standard ready for market" (E-HIMALAYA). Początkowa faza badawczo-rozwojowa umożliwiła analizę różnych kierunków poprawy parametrów odbiornika GNSS. Pracę odbiornika wspomaga łącze komunikacyjne, które przyspiesza pobieranie danych i ułatwia odnajdywanie słabych sygnałów systemu Galileo wśród gęstej zabudowy lub w pomieszczeniach. Szczególną uwagę zwrócono na dostarczanie danych z co najmniej dwóch konstelacji: Galileo i GPS. Przygotowany przez partnerów projektu E-HIMALAYA serwer wspomagający GNSS zmodernizowano w celu zapewnienia obsługi protokołu SUPL v2.0 (Secure User Plane Location). Jest to coraz popularniejszy standard wymiany informacji między serwerami pozycjonowania a urządzeniami mobilnymi. Z racji bogatych możliwości stanowi on idealne rozwiązanie dla nowej generacji usług korzystających z informacji o lokalizacji. Podczas szeroko zakrojonych testów stwierdzono, że jedno z pierwszych rozwiązań wspomagania lokalizacji sygnałami Galileo, stworzonych według standardów wspomagania z projektu 3GPP (3rdGeneration Partnership Project), pozwala skrócić czas początkowego oczekiwania na obliczenie pozycji użytkownika (czas do pierwszego namiaru). Wyniki testów zostaną przekazane projektowi 3GPP, przyczyniając się do ulepszania jego standardów. Dalsze wysiłki projektu E-HIMALAYA skoncentrowano na hybrydyzacji odbiornika wspomaganego GNSS z innymi technologiami. Gotowy do produkcji prototyp wykorzystuje zaawansowane czujniki mikroelektromechaniczne, w tym akcelerometr i żyroskopy. Zastosowano też wykrywacz fałszywych sygnałów, który dodatkowo zwiększa dokładność pozycjonowania. Skuteczność hybrydyzacji i algorytmów wykrywania fałszywych sygnałów zostanie oceniona z wykorzystaniem rzeczywistych sygnałów w trudnych środowiskach, na przykład wśród wysokich budynków. Odbiornik wspomaganego GNSS jest gotów do integracji z platformami urządzeń mobilnych i osobistych. Jego zastosowania praktyczne dowiodą wartości dodanej, jaką użycie systemu Galileo może wnosić w urządzeniach przeznaczonych na rynek masowy.

Słowa kluczowe

Galileo, pozycjonowanie wielosystemowe, aplikacje pozycjonowania satelitarnego, odbiorniki pozycjonujące, odbiornik GNSS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania