European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Climate Change Impacts – Economic Modelling and Assessment

Article Category

Article available in the following languages:

Ulepszenie prognoz dotyczących wpływu zmiany klimatu

W finansowanym przez UE badaniu przyjrzano się słabym stronom zintegrowanych modeli oceny (IAM) w kontekście prognozowania skutków gospodarczych zmiany klimatu. Projekt ujawnił wiele niepewności dotyczących tych skutków w kilku regionach i opracował dokładniejsze techniki modelowania.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

IAM cieszyły się dużą popularnością wśród specjalistów w dziedzinie środowiska i nauk atmosferycznych co najmniej od lat 80. ubiegłego wieku. Jednak liczne słabe strony tych modeli, w tym proste funkcje szkód, prowadzą do mglistych wniosków na temat wpływu zmiany klimatu. W finansowanym przez UE projekcie "Climate change impacts – Economic modelling and assessment" (CLI-EMA) skoncentrowano się na ubytkach IAM. Projekt, realizowany przez jednego członka, trwał trzy lata do kwietnia 2014 r. Począwszy od przeglądu piśmiennictwa, następnie skupiono się na włączeniu najnowszych odkryć do bardziej szczegółowych modeli wpływu klimatu. Celem było dokładne prognozowanie szkód wynikających z przyszłej zmiany klimatu. Zespół zaplanował także udostępnienie zweryfikowanych IAM w celu przeanalizowania stosunku kosztów i korzyści stabilizacji gazów cieplarnianych na względnie niskim poziomie. Projekt zdecydowanie przyczynił się do ulepszenia dotychczasowych modeli, szacując choćby wpływ zmiany klimatu na rolnictwo w Brazylii, Europie, we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Przyjrzano się także danym eksperymentalnym dotyczącym progów środowiskowych, których przekroczenie mogłoby grozić poważnymi stratami dla rolnictwa. Projekt jako pierwszy określił również wpływ zmiany klimatu na zachęty migracyjne dla afrykańskich wiejskich gospodarstw domowych, wykorzystując metody przekrojowe. Do innych ważnych rezultatów należy seria prac, w których opisano następujące wnioski. Modele oddziaływania zmiany klimatu na gospodarkę rolną, które kontrolują średnie temperatury sezonowe i opady są nadrzędne wobec tych, które bazują na parametrach dotyczących stopni względem dni. Wartość amerykańskich gruntów nie spadnie gwałtownie wraz z osiągnięciem progu temperaturowego, lecz prędzej będzie obniżać się stopniowo wraz ze wzrostem temperatury. Brazylijskie rolnictwo może doznać poważnego uszczerbku w wyniku zmiany klimatu; wprowadzenie w ostatnim czasie odpornych na wysoką temperaturę odmian soi zwiększyło produktywność, ale także ogólną podatność na zmianę. Europa może ponieść straty w rolnictwie w wyniku zmiany klimatu, z czego najsilniej dotknięta zostanie Europa Południowa, podczas gdy Europa północna może w istocie skorzystać na zmianie klimatu. Trendy migracji dotyczące wiejskich gospodarstw domowych w Nigerii i Ghanie prawdopodobnie ulegną nieznacznym zmianom. Istnieje wiele niewiadomych w odniesieniu do scenariuszy klimatu na poziomach regionalnych; dostępne dane mogą nie reprezentować wszelkich możliwości, ani nie odzwierciedlać prawdziwej złożoności. Biorąc pod uwagę te niewiadome, nowe metody badawcze projektu i szacunkowe dane dotyczące oddziaływań mogą być pomocne dla badaczy i decydentów. W projekcie CLI-EMA z powodzeniem przeprowadzono dokładne modelowanie skutków rolnych i gospodarczych zmiany klimatu.

Słowa kluczowe

Zintegrowane modele oceny, skutki gospodarcze, zmiana klimatu, modelowanie gospodarcze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania