Skip to main content
European Commission logo print header

Holistic energy-efficient retrofitting of residential buildings

Article Category

Article available in the following languages:

Demonstracje zastosowania technologii energooszczędnych w 13 starych budynkach

Chociaż większość budynków mieszkalnych w UE jest względnie stara, nie oznacza to, że muszą one posiadać niską efektywność energetyczną. Zespół finansowanego ze środków UE projektu pracuje nad nowymi i innowacyjnymi energooszczędnymi technologiami do modernizacji i monitorowania wydajności różnych budynków mieszkalnych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Celem finansowanego ze środków UE projektu HERB (Holistic energy-efficient retrofitting of residential buildings) jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków w celu spełnienia standardów XXI wieku. Zespół projektu zamierza to osiągnąć poprzez zastosowanie nowych i innowacyjnych energooszczędnych technologii i rozwiązań w starszych budynkach, a następnie zmierzenie ich skutków. Modernizacji zostanie poddanych trzynaście budynków mieszkalnych wybudowanych w różnych okresach w siedmiu różnych krajach w Europie. Budynki te obejmują domy wolno stojące, bliźniacze i szeregowe, a także bloki mieszkalne, o powierzchni od 70 do 1000 m2. W każdym przypadku modernizacji zostanie poddany cały budynek, a użytkownicy budynku będą uczestniczyć w procesie modernizacji w celu zapewnienia, że ich potrzeby zostaną odpowiednio ocenione i uwzględnione. Modernizację budynków w Holandii i Hiszpanii ukończono w marcu 2015 r., natomiast prace w pozostałych obiektach będą trwały do marca 2016 r. W każdym budynku stosowanych jest kilka różnych technologii. Są one tanie, wytrzymałe, łatwe w montażu oraz zgodne z obecnymi funkcjami i estetyką budynków. Są to między innymi: stała izolacja ścian z dodatkową izolacją (w tym panelami izolowanymi próżniowo); transparentna, wielofunkcyjna technologia fasadowa; inteligentne systemy sterowania; innowacyjne systemy pomp ciepła ze zintegrowanym układem magazynowania energii termicznej; nowatorskie fotowoltaiczne słoneczne systemy grzewcze; zintegrowane panele do odzyskiwania ciepła z energooszczędnymi systemami ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC); energooszczędna technologia światłowodowa. Zespół projektu HERB wykorzystuje różne metody do pomiaru wydajności budynków przed modernizacją i po jej zakończeniu. Obejmują one próby szczelności oraz obrazowanie termiczne w celu określenia głównych części skorup zewnętrznych budynku wymagających poprawy. Ponadto w przypadku każdej technologii będą stosowane inteligentne liczniki do pomiaru oszczędności energii. Dr David Tetlow, główny kierownik projektu HERB, mówi, że obecnie najbardziej wydajnymi technologiami okazały się: stała izolacja ścian z dodatkową izolacją, transparentna wielofunkcyjna technologia fasadowa oraz inteligentne układy sterowania. Jednak na tym etapie projektu oceny skuteczności przeprowadzono jedynie w przypadku budynków w Hiszpanii i w Holandii. Jego zdaniem te trzy technologie mogą być dalej rozwijane w kolejnym projekcie, który zostanie uruchomiony po zakończeniu projektu HERB w kwietniu 2016 r. Celem projektu HERB jest obniżenie emisji CO2 z budynków demonstracyjnych o 60%. W budynkach zmodernizowanych do tej pory udało się osiągnąć ten cel, jednak na miarodajne wyniki należy poczekać do lata 2016 r., czyli do zakończenia modernizacji wszystkich budynków. Zdaniem dr. Tetlowa niezmiernie ważne jest wykazanie, że całościowe podejście przyjęte przez zespół projektu HERB jest bardziej skuteczne niż podejście stosowane obecnie: "Chcemy udowodnić, że proces modernizacji oparty na całościowym podejściu do oceny, wdrażania i refleksji przyniesie większe oszczędności energii i węgla niż obecne metody polegające wyłącznie na wdrożeniu danego rozwiązania".

Słowa kluczowe

Modernizacja, technologia energooszczędna, emisje CO2

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania