Skip to main content

Explosive Neutralisation and Mitigation Countermeasures for IEDs in Urban/Civil Environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczne rozbrajanie chałupniczych bomb

Unijny projekt przyczynia się do ograniczenia zagrożenia związanego z chałupniczymi ładunkami wybuchowymi. Wśród opracowanych narzędzi znajdują się cztery nowe rozwiązania neutralizacyjne oraz kilka rozwiązań łagodzących skutki eksplozji.

Energia

Bomby domowej roboty nie są niczym nowym, ale obecnie stanowią coraz większe zagrożenie. Siły policyjne potrzebują skuteczniejszych środków do walki z tym problemem. Finansowany ze środków projekt "Explosive neutralisation and mitigation countermeasures for IEDs in urban/civil environment" (ENCOUNTER) ma na celu opracowanie potrzebnych metod i technologii. Liczące siedmiu członków konsorcjum planuje opracowanie innowacyjnych technik do ograniczania i neutralizacji chałupniczych materiałów wybuchowych (IED) na obszarach miejskich. Rozwiązania te pomogą zapobiegać eksplozji niewybuchów, co pozwoli uchronić ludność przed dodatkowym zagrożeniem i strachem. Technologie opracowane w projekcie zwiększą także odległość od materiału wybuchowego, ograniczając ryzyko w wypadku eksplozji. Zespół uwzględnia też aspekty etyczne i społeczne rozbrajania IED, przygotowując wytyczne i narzędzia pomagające w podejmowaniu decyzji. Projekt ENCOUNTER realizowany jest przez trzy lata do sierpnia 2015 r. W pierwszym etapie dokonano podsumowania i opracowano tabele ostatnich ataków z zastosowaniem IED, aby określić wspólne cechy i ocenić podatne obszary. Użytkownicy końcowi dostarczyli informacji na temat rzeczywistych praktyk, na podstawie których uczeni zidentyfikowali aktualne projekty i ustalili kierunek badań. Określono różne scenariusze ataków zgodnie z parametrami dotyczącymi lokalizacji i rodzaju materiału wybuchowego. Opracowano cztery różne obiecujące techniki neutralizacji. Zespół przygotował też różne rozwiązania łagodzące skutki wybuchu oraz wstępne projekty techniczne. Najciekawsze scenariusze opracowano w formacie CAD, aby wykorzystać je w symulacjach. Rozpoczęto przygotowania do testów. Rozwiązania techniczne oceniono pod względem etycznym, społecznym i finansowym, tak aby nowe środki były proporcjonalne do zagrożenia i nie rodziły dodatkowych problemów. Zespół opisał najważniejsze kwestie etyczne związane z rozwiązaniami przeciwko IED oraz wyszczególnił dane wymagane do przyszłych analiz. Owocem projektu ENCOUNTER będą nowe techniki zmniejszające szkody wyrządzone przez ładunki IED na terenach miejskich. Powstanie też oprogramowanie i inne narzędzia pomagające w stosowaniu nowych technik.

Słowa kluczowe

Neutralizacja, łagodzenie, teren cywilny, chałupnicze ładunki wybuchowe, obszary miejskie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania