Skip to main content

Envelope Approach to improve Sustainability and Energy efficiency in Existing multi-storey multi-owner residential buildings

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne metody modernizacji starszych budynków

Zespół projektu badawczego pracuje nad systemem skorup zewnętrznych budynku, który zwiększy efektywność energetyczną starszych, wielopiętrowych budynków mieszkalnych.

Zmiana klimatu i środowisko

Architekci i inżynierowie wykorzystują najnowsze normy i materiały w celu zmniejszenia strat ciepła w nowych budynkach. Jednak zwiększenie efektywności energetycznej starszych obiektów jest trudniejsze, ponieważ często wymaga modernizacji materiałów izolacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ponadto wiele starszych budynków jest objętych ochroną konserwatorską i nie można w nich wprowadzać znacznych zmian. Projekt EASEE (Envelope Approach to improve Sustainability and Energy efficiency in Existing multi-storey multi-owner residential buildings) ma rozwiązać te problemy poprzez opracowanie różnych rodzajów zaawansowanych materiałów i elementów do izolacji dla trzech głównych części skorup zewnętrznych budynku — zewnętrznej fasady, ścian szczelinowych i obudowy ścian wewnętrznych. Zespół projektu opracował również nowe oprogramowanie doradcze dla sektora budowlanego o nazwie Retrofitting Planner. Dla części fasadowej zespół projektu opracował prefabrykowane panele izolacyjne, wykonane z zaprawy wzmocnionej tekstyliami z rdzeniem z pianki polistyrenowej. Panele są zawieszane na zewnętrznej elewacji budynku za pomocą specjalnych urządzeń wykonanych z wysokowydajnego betonu wzmocnionego włóknami (UHPRFC). Panele mogą mieć różne rozmiary, grubość i kształt, dzięki czemu można je dopasować do różnych budynków. Ponadto sposób ich montażu nie wymaga stosowania rusztowań. W ramach procesu oceny wytworzono 40 paneli, które zainstalowano w budynku mieszkalnym w Polsce. Oczekuje się, że sprawność izolacyjna tych paneli będzie o 60% większa niż w przypadku ściany podstawowej. Pełnoskalowe testy produktu są obecnie przeprowadzane na trzypiętrowym budynku w Mediolanie, w którym mieści się 6 mieszkań. W projekcie zostanie zastosowanych 186 paneli w różnych kolorach i o różnych teksturach. Skorupę zewnętrzną budynku zmapowano przy wykorzystaniu technik trójwymiarowego skanowania laserowego w celu zapewnienia wysokiej dokładności i szczegółowości. Za pomocą oprogramowania Retrofitting Planner oszacowano koszt, wydajność i zwrot z inwestycji. Na potrzeby murów szczelinowych zespół opracował proces odpychania wody dla naturalnego i syntetycznego perlitu. Materiały izolacyjne zbadano w murach szczelinowych fasady budynku w Mediolanie. Wyniki wykazują zwiększenie zatrzymywania ciepła o 89%. Ponadto wytworzono syntetyczny perlit przy wykorzystaniu odpadów mineralnych, materiałów z odzysku i przemysłowych produktów ubocznych. Główną zaletą produktu jest to, że jego formułę można zmienić pod kątem różnych wymagań. W ramach projektu EASEE opracowano trzy zestawy do modernizacji wnętrz, których prototypy zainstalowano w obiekcie w Mediolanie. Lekka płyta izolacyjna z perlitu jest uzupełniona warstwą samoprzylepnej zaprawy oraz cienką warstwą wykończeniową. Ta innowacja zapewnia lepszą wydajność termiczną niż istniejące podobne produkty. Wytworzono przepuszczalną tapetę izolacyjną poprzez zaimpregnowanie tkaniny z nieplecionych włókien poliestrowych i aerożelu. Lekka tapeta jest cienka i łatwo się zwija — może być nakładana przez jedną lub dwie osoby. Zaprojektowano również płaską płytę laminowaną przy użyciu aerożelu i tekstylnej warstwy izolującej, która zapewnia większą wydajność termiczną. Koordynator projektu, Andrea Ferrari, mówi: "Naszym celem było opracowanie elastycznych rozwiązań zwiększających wydajność energetyczną starszych obiektów, w szczególności tych wzniesionych przed rokiem 1970, w których często nie można przeprowadzać prac budowlanych na dużą skalę. Nasze innowacje mogą być wykorzystywane razem lub oddzielnie w zależności od rodzaju budynku. Ponadto produkty opracowane w ramach projektu EASEE można zainstalować przy minimalnej ingerencji w życie mieszkańców, jak pokazały testy przeprowadzone w Mediolanie".

Słowa kluczowe

EASEE, izolacja, tapeta, budynki mieszkalne, perlit, fasada, efektywność energetyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania