Skip to main content

Application and Analytics Platform Demonstration

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomaganie firmom w tworzeniu oprogramowania

Jeden z zespołów w UE, bazując na wynikach wcześniej realizowanego projektu, opracował system oparty na zasadzie mashup pozwalający firmom szybko tworzyć aplikacje. System demonstracyjny, oferujący nowe narzędzia i interfejsy oraz interakcje w społeczności, został pomyślnie wykorzystany w analizie ryzyka.

Gospodarka cyfrowa

Większości małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) brakuje zasobów i umiejętności, by samodzielnie rozwijać złożone oprogramowanie. Wcześniejszy projekt UE (RAISME, 2010-2012) miał na celu wsparcie MŚP w tworzeniu innowacyjnych aplikacji poprzez oparte na współpracy wykorzystanie metodologii „mashup” oraz przetwarzania danych w chmurze. Nowy projekt finansowany przez UE AAPD (Applications and analytics platform demonstration) wykorzystał wyniki uzyskane w projekcie RAISME. Celem projektu AAPD było udostępnienie konfigurowalnej platformy do szybkiego tworzenia oprogramowania. W projekcie przygotowano system zaawansowanych, interaktywnych interfejsów oraz narzędzi wizualizacyjnych pozwalających na interakcje w społeczności użytkowników i programistów. Celem było ułatwienie innowacyjnego i swobodnego tworzenia oprogramowania przy jednoczesnym obniżeniu ryzyka i zwiększeniu wydajności. Projekt, w którym udział wzięły cztery podmioty, realizowany był przez 18 miesięcy, do końca 2014 r. Początkowe prace koncentrowały się na zaprezentowaniu platformy RAISME w kontekście zarządzania ryzykiem. Opracowany w projekcie AAPD system demonstracyjny został zaprojektowany pod kątem obsługi dużych zestawów danych, takich jak te używane w analizie ryzyka lub ubezpieczeniowej. W tej dziedzinie system demonstracyjny okazał się przydatny dla biznesu dzięki nowej, rozszerzalnej platformie działającej w chmurze i wspierającej założone rodzaje analiz. Demonstracja objęła również wyspecjalizowane techniki wizualizacji. Wyniki techniczne prac objęły możliwość ciągłego monitorowania wykorzystania platformy oraz oceny sposobu użytkowania platformy przez klienta w czasie rzeczywistym. W projekcie zademonstrowano również elastyczną integrację narzędzi klientów. W ramach projektu AAPD opracowano system zapewniający wsparcie dla szybkiego tworzenia oprogramowania odpowiednio do potrzeb biznesowych. Osiągnięcie to ma wygenerować znaczne przychody.

Słowa kluczowe

Tworzenie, oprogramowania, mashup, narzędzia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania