Skip to main content

AFRICA BUILD (Building a Research and Education Infrastructure for Africa)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Organizacja badań dotyczących zdrowia w Afryce

Afrykańskie i europejskie organizacje wspólnie stworzyły portal internetowy, umożliwiający edukację, szkolenia i wymiany wiedzy między badaczami zajmującymi się zdrowiem w całej Afryce.

Gospodarka cyfrowa

Chociaż rozwinięta części świata dostarcza pomocy trapionym problemami krajom, Afryka nadal doświadcza trudności w zakresie ochrony zdrowia i ekonomicznych. Finansowane przez UE konsorcjum AFRICA BUILD (Building a research and education infrastructure for Africa) stworzyło portal umożliwiający organizację szkoleń internetowych w zakresie zdrowia i wymianę wiedzy w Afryce oraz infrastrukturę wspierającą. Innymi celami projektu były opracowanie planu działań w zakresie badań dotyczących zdrowia w Afryce i wsparcie uczestnictwa afrykańskich badaczy w globalnych spotkaniach. Konsorcjum AFRICA BUILD stworzyło portal Africa Build Portal używając oprogramowania i technologii open source, w tym dodatkowego oprogramowania opracowanego przez afrykańskich partnerów. Portal jest dostępny w językach angielski, francuskim oraz arabskim, a w celu zapewnienia lepszej dostępności obejmuje wersję mobilną. Korzystając z portalu konsorcjum AFRICA BUILD przeprowadziło kilka kursów w zakresie HIV/AIDS oraz zdrowia reprodukcyjnego, które stanowiły pilotażowy program szkoleniowy. Konsorcjum zorganizowało również panel ekspertów z Afryki, Europy i Stanów Zjednoczonych, dostarczających porad w zakresie szkoleń dotyczących zdrowia i budowania zdolności. Partnerzy projektu współpracowali również w celu utworzenia planu działań AFRICA BUILD, obejmującego aktualne inicjatywy w zakresie e-zdrowia oraz zalecenia dotyczące przyszłych wysiłków. Uzgodniwszy kontynuację prac po zakończeniu programu, partnerzy projektu AFRICA BUILD zapewniają jaśniejszą przyszłość afrykańskich badań w zakresie zdrowia.

Słowa kluczowe

Badania dotyczące zdrowia, Afryka, portal internetowy, edukacja, szkolenie, wymiana wiedzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania