Skip to main content

Demonstration of high EFFiciency Stirling HEAT pump

Article Category

Article available in the folowing languages:

Faza testowa projektu EFFIHEAT

Zespół finansowany ze środków UE zbudował i przetestował konstrukcję geotermalnej pompy ciepła, której projekt opracowano w ramach wcześniejszego projektu UE. Urządzenie nie wytworzyło zakładanej ilości energii, wskutek czego zalecono wprowadzenie modyfikacji i przetestowanie ich.

Energia

UE wyznaczyła sobie ambitne cele dotyczące zużycia energii, odnoszące się do wszystkich nowo powstających budynków począwszy od 2018 r. W ramach poprzedniego projektu EFFIHEAT (2011-2013) opracowano nowe wydajne technologie pomp ciepła na użytek komercyjny i przemysłowy. Nowy projekt, EFFIHEAT-DEMO (Demonstration of high efficiency Stirling heat pump), miał na celu opracowanie i przetestowanie koncepcji EFFIHEAT. Geotermalna pompa cieplna została tak zaprojektowana, aby była bardziej wydajna energetycznie i tańsza w użyciu niż alternatywne urządzenia, a jednocześnie emitowała mniej dwutlenku węgla. Prototypy EFFIHEAT w rzeczywistej skali zostały zamontowane przez badaczy w różnych, specjalnie do tego wybranych, miejscach. Jeśli chodzi o kwestie mechaniczne, jednostki te działały sprawnie, bez zakłóceń czy awarii. Prototypy okazały się łatwe w obsłudze, szczególnie przyjazny użytkownikowi był panel kontrolny. Jednak wydajność energetyczna była niższa od spodziewanej, mimo że jednostki generowały cykl pompy ciepła Stirlinga. Z tego względu członkowie zespołu doszli do wniosku, że potrzebne są dalsze prace w celu udoskonalenia urządzenia, a w tym celu przygotowali listę propozycji. Możliwości dalszego doskonalenia i przeprowadzenia testów urządzenia w ramach projektu EFFIHEAT–DEMO mają prowadzić do ulepszenia omawianej koncepcji. W momencie, gdy technologia będzie gotowa do użytku komercyjnego, wówczas małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Europie będą mogły czerpać z niej korzyści, przy czym obniży to również koszty dla konsumentów oraz zredukuje emisję dwutlenku węgla.

Słowa kluczowe

EFFIHEAT, geotermalna pompa ciepła, pompa ciepła Stirlinga, energooszczędny, emisje

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania