Skip to main content
European Commission logo print header

Development of an integrated approach based on validated and standardized methods to support the implementation of the EC recommendation for a definition of nanomaterial

Article Category

Article available in the following languages:

Klasyfikacja nanomateriałów przyszłości

Nanomateriały są wykorzystywane w ogromnej liczbie różnorodnych zastosowań – w wyrobach medycznych, pigmentach, kosmetykach oraz technologiach słonecznych lub środowiskowych. Użytkownicy końcowi, tacy jak producenci materiałów, potrzebują metod pomiarowych, aby móc określić, czy ich produkt zawiera nanomateriał.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Badania podstawowe icon Badania podstawowe
Zdrowie icon Zdrowie

Celem finansowanego ze środków UE projektu NanoDefine było opracowanie skutecznych, opłacalnych i sprawdzonych metod oraz przyrządów pomiarowych, które umożliwią niezawodne mierzenie wielkości nanocząsteczek w zdefiniowanym przez UE zakresie 1–100 nm w różnorodnych złożonych materiałach i produktach przemysłowych. Rewolucyjne, elastyczne narzędzie elektroniczne do obsługi użytkowników końcowych i producentów Jednym z głównych rezultatów projektu jest narzędzie elektroniczne NanoDefiner, które ma wspierać organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa i naukowców. Jako użytkownicy końcowi, uczestniczyli oni w wyborze najbardziej odpowiednich metod w celu ustalenia, czy dany materiał powinien zostać uznany, zgodnie z definicją UE, za nanomateriał. Jak mówi dr Hans Marvin, koordynator projektu, „wszystkie te cechy obejmują wykorzystanie materiałów o różnych kształtach i powłokach, w jak najszerszym zakresie zastosowań, w różnych złożonych nośnikach i produktach”. Wdrożenie definicji UE obejmie wszystkie konwencjonalne materiały ziarniste poniżej 100 nm, które zostaną odpowiednio sklasyfikowane. Narzędzie elektroniczne NanoDefiner jest dostarczane z instrukcją zawierającą szczegółowe informacje o wszystkich opracowanych metodologiach, w tym wielu standardowych procedurach operacyjnych. System do pomiaru rozmiaru cząstek i narzędzie do podejmowania decyzji w zakresie nieznanych i wieloskładnikowych materiałów Oprócz narzędzia NanoDefiner badacze opracowali kilka rozwiązań programowych, w tym zautomatyzowany system ParticleSizer, który obsługuje narzędzie elektroniczne. Wykorzystując transmisyjną mikroskopię elektronową do analizy obrazu, system automatycznie mierzy rozkłady charakterystycznej wielkości, kształtu i innych właściwości potencjalnych nanomateriałów. Tabelę wyników można następnie załadować do narzędzia elektronicznego NanoDefiner. Badania prowadzone w ramach projektu NANODEFINE zostały rozszerzone na materiały wieloskładnikowe. „Obecnie nanocząsteczki wieloelementowe stanowią znaczną część produkowanych materiałów i są stosowane jako dodatki w wielu popularnych wyrobach komercyjnych, takich jak kosmetyki”, wyjaśnia dr Marvin. Dotychczasowe wyniki projektu INNANOPART wykazały, że do przeprowadzania rzeczywistych analiz wieloelementowych potrzebny jest spektrometr masowy do pomiaru czasu przelotu. Rozpowszechnianie i potencjalne zastosowania w przyszłości Narzędzie zademonstrowano zainteresowanym stronom na szkoleniu w Wageningen, na wydarzeniu wyjazdowym w Brukseli oraz podczas dwóch warsztatów dotyczących transferu technologii we Frankfurcie. Opinie uczestników były bardzo pozytywne. W ciągu zaledwie czterech miesięcy ponad 900 użytkowników kliknęło/poprosiło o łącze do narzędzia. Sposób użycia narzędzia elektronicznego NanoDefiner przedstawiono na filmie. Co istotne, rozpoczęto dyskusje z niemieckim Stowarzyszeniem Przedstawicieli Branży Chemicznej, aby wprowadzić najbardziej obiecujące metody szybkiej analizy w bardziej praktycznych zastosowaniach w życiu codziennym. Obejmują one pomiar obszaru powierzchni właściwego dla objętości, który umożliwia prawidłową klasyfikację dużego zestawu cząstek o różnej wielkości i frakcjonowaniu przepływu w polu, technikę separacji opartą na różnej ruchliwości. Po zakończeniu projektu NANODEFINE jego zespół przygotował plan eksploatacji komercyjnie użytecznych wyników. Narzędzie elektroniczne NanoDefiner zostanie wprowadzone przez partnera – Wspólne Centrum Badawcze. Gdy to nastąpi, potencjalne ulepszenia mogą stać się wykonalne.

Słowa kluczowe

NANODEFINE, narzędzie elektroniczne, nanomateriał, NanoDefiner, definicja UE, Particlesizer

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania