European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-28

Smart UNattended airborne sensor Network for detection of vessels used for cross border crime and irregular entrY

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowane technologicznie czujniki pomagają w ochronie granic UE

Mniejsze, szybsze i tańsze czujniki powietrzne powinny przyczynić się do usprawnienia i modernizacji monitorowania granic UE.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Aby wzmocnić ochronę unijnych granic, szczególnie tych długich, nieregularnych i położonych na peryferiach, można usprawnić ich monitorowanie przy pomocy szybkich zaawansowanych technologii, takich jak czujniki powietrzne. Pozwoliłoby to znacząco usprawnić działanie unijnych organów odpowiedzialnych za ochronę granic, takich jak Frontex i Eurosur (unijny system monitoringu wykorzystujący drony, samolot patrolowy, teledetekcję satelitarną i czujniki morskie). W tym kontekście, w ramach projektu SUNNY (Smart unattended airborne sensor network for detection of vessels used for cross border crime and irregular entry), finansowanego ze środków UE, opracowywane są rozwiązania mające umożliwić zmodernizowanie istniejących systemów monitorowania granic UE. Z uwzględnieniem kwestii niskich kosztów i interoperacyjności, projekt ma na celu dostarczanie wstępnie przetworzonych informacji przy pomocy narzędzi pomagających w podejmowaniu decyzji, wymagających mniejszej ilości personelu i fachowej wiedzy do ochrony granic. Aby tego dokonać, w ramach projektu SUNNY budowane są inteligentne bezzałogowe statki powietrzne (UAV) wyposażone w dwupoziomową sieć czujników. Czujniki pierwszego poziomu, umieszczone na UAV z funkcją pionowego startu i lądowania, wykrywają podejrzane cele na rozległym terenie i umożliwiają globalne rozpoznanie sytuacji. Z kolei czujniki drugiego poziomu śledzą cele i gromadzą dodatkowe informacje, umożliwiając dokładniejszą ocenę ewentualnych zagrożeń i identyfikację anomalii przy pomocy nowych algorytmów. Nowe lekkie i niedrogie czujniki zostaną umieszczone na UAV w celu dostarczania zdjęć o wysokiej rozdzielczości w każdych warunkach pogodowych, czy to w dzień, czy w nocy. Będą wykorzystywać najnowsze technologie i architektury bezprzewodowe, zapewniające szybki przesył danych i zdjęć. Zespół projektu przeanalizował już potrzeby operacyjne odnośnych krajów UE. Wyszczególniono wymagania i parametry techniczne czujników, uwzględniając kwestie dotyczące prywatności i zagadnienia etyczne. Sprawnie przebiegają także prace nad akwizycją i przetwarzaniem danych, a także prace związane z testowaniem i walidacją poszczególnych komponentów systemu. Zastosowanie omawianego systemu w praktyce powinno przyczynić się do poprawy współpracy między państwami UE w zakresie ochrony granic. Optymalne czujniki i łącza danych, umieszczone w systemie, który ma mniejsze wymiary, jest trwalszy i tańszy, będą łatwe do wdrażania przez władze i pomogą dużo skuteczniej chronić granice UE.

Słowa kluczowe

Ochrona granic, czujniki powietrzne, monitorowanie granic, sieć czujników, bezzałogowe statki powietrzne, UAV

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania